Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 2/4 – 9/4

Φυσική Αγωγή

Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων μέσω των παρακάτω link θα μπορέσουν και με θεωρητική αλλά και με πρακτική προσέγγιση να κατανοήσουν και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με έννοιες όπως επίπεδα χώρου, σχήματα σώματος, κατευθύνσεις και κινήσεις στο χώρο , κάτι που εν καιρώ θα τα βοηθήσει στις κινητικές τους δεξιότητες και προσαρμογές,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Διαδραστική παρουσίαση με σύντομα αποσπάσματα βίντεο, σχετικά με τα σωματικά σχήματα και την κίνηση στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις έννοιες των ανοικτών και των κλειστών σωματικών σχημάτων, να διαπιστώσουν τον τρόπο μετάβασης από ένα ανοικτό σωματικό σχήμα σε ένα κλειστό και αντίστροφα, καθώς και να παρατηρήσουν τις κινήσεις στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου στα οποία αυτές πραγματοποιούνται (κίνηση στο χαμηλό, το μεσαίο και το υψηλό επίπεδο του χώρου). Το μαθησιακό αντικείμενο προτρέπει, επίσης, τους μαθητές να σκεφτούν και να εκτελέσουν ανάλογες κινήσεις, στο πλαίσιο ανοιχτής δραστηριότητας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άσκηση αντιστοίχισης με θέμα τα ανοικτά και τα κλειστά σωματικά σχήματα στα διαφορετικά επίπεδα του χώρου. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εμπέδωση των εννοιών των ανοικτών και κλειστών σωματικών σχημάτων, καθώς και η αναγνώριση των επιπέδων του χώρου στα οποία πραγματοποιείται η κίνηση. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται έξι εικόνες με ανοικτά και κλειστά σωματικά σχήματα και δίνονται σε τυχαία σειρά οι λεζάντες με τους χαρακτηρισμούς τους (π.χ. «Ανοικτό σωματικό σχήμα στο μεσαίο επίπεδο»). Σκοπός της άσκησης είναι να αναγνωρίσουν οι μαθητές τον κάθε συνδυασμό σωματικού σχήματος και επιπέδου του χώρου και να αντιστοιχίσουν σωστά λεζάντες και εικόνες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τις κατευθύνσεις. Μέσω της παιχνιδοποίησης και της επίλυσης προβλημάτων, στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι: • να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές έννοιες του χώρου (μπροστά – πίσω, δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω), που σχετίζονται με την κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα, • να οικειοποιηθούν τις έννοιες αυτές, ώστε να τις αξιοποιήσουν στην εφαρμογή των κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, • να διακρίνουν τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί κίνηση, • να μετακινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από σχετική εντολή, • να αναπτύξουν την κιναισθητική τους αντίληψη. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν προβλέψεις, να πειραματιστούν και να μάθουν από τα λάθη τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δυναμική οπτική αναπαράσταση κατάλληλου αναπτυξιακού επιπέδου, με στόχο οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν, με διερευνητικό τρόπο, τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εξοικείωση των μαθητών με τις επιμέρους κατευθύνσεις αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα ζητούμενα των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί, μετακινώντας τις ψηφιακές φιγούρες, και να αναγνωρίσει τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να γίνει κάθε φορά η κίνηση (μπροστά – πίσω, δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσίαση με βίντεο και ανοιχτή δραστηριότητα, με θέμα τον ατομικό και τον γενικό χώρο. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η κατανόηση των εννοιών του ατομικού και του γενικού χώρου, σημαντικών εννοιών κατά τη συμμετοχή σε ομαδικές κινητικές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, χορό, αθλοπαιδιές). Το μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει ένα περιβάλλον μαθήματος Φυσικής Αγωγής, αναπαριστώντας μια ομάδα παιδιών και έναν εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής στο γήπεδο ενός σχολείου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αποσπάσματα βίντεο που δείχνουν τη διαδικασία εύρεσης του ατομικού χώρου και να πειραματιστούν με τις έννοιες του ατομικού και του γενικού χώρου, εμπλεκόμενοι σε μια δραστηριότητα τοποθέτησης των εικονικών αναπαραστάσεων των παιδιών (ατομικός χώρος) μέσα στον χώρο του γηπέδου του σχολείου (γενικός χώρος).
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση