Επιστροφή σε Δ’ Τάξη

Καθήκοντα εβδομάδας 21/5-28/5

6

Αγγλικά

D class 8

Γλώσσα

Τελικό ν : https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=374607 Αόριστες αντωνυμίες: https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=374910 κριτήριο στην ενότητα 10

Μαθηματικά

41.ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 3ΨΗΦΙΟ(2) 42.ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 2Ψ ΔΙΑΙΡΕΤΗ(1)  Παρακολουθήστε το video για τη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη.

Ιστορία

Μελετήστε το κείμενο 28 (σελ.88-89) και συμπληρώστε την παρακάτω εργασία. https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=349158

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση