Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Παρμενίδου 12 (Προσωρινή μεταστέγαση από Γεωργίου Ολυμπίου & Σουλίου)

Τ.Κ. 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610321778 Τηλεομοιότυπο: 2610314276

email: mail@12dim-patras.ach.sch.gr 

https://goo.gl/maps/Qky6nAdvNLF2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση