Επιστροφή σε Μαθηματικά

Δεκαδικοί σε κλάσματα

Γράψε τα κλάσματα που αντιστοιχούν στους δεκαδικούς.

http://inschool.gr/G4/MATH/DEKADIKOI-KLASMATA-PRAC-G4-MATH-HPwrite-1409091009-tzortzisk/index.html

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση