Επιστροφή σε Γυμναστική

Καθήκοντα εβδομάδας 14/5-21/5

Α’ και Β’

Και μερικές εύκολες κατασκευές που αφορούν τους ολυμπιακούς αγώνες….Σελίδες 34-39. Από το βιβλίο σας ενδιαφέροντα πράγματα για την ψυχοκινητική αγωγή. Γνωρίστε τις κινήσεις . τις κατευθύνσεις , τα σωματικά σχήματα και αργούς -γρήγορους ρυθμούς. Συμπληρώνετε ότι σας ζητάει. Σελίδες 43-65. mat_ab

Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξεις

Αυτή την εβδομάδα επανερχόμαστε στην σωστή διατροφή και στην αξία της δια βίου άσκησης για την υγεία μας. Είναι από το βιβλίο της φυσικής αγωγής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και υπάρχουν νέσα και αρκετές ασκήσεις τις οποίες θα σας παρακαλουσα να συμπληρώσετε. Σελίδες 59-80. mat_est_51_104

Γ’ και Δ’ τάξεις

Από το βιβλίο σας λίγα πράγματα για χορούς , κατηγορίες οργάνων και έθιμα. Όπου εχει ασκησούλες τις συμπληρώνετε….Σελίδες 91-104. math_91_100 math_101_108 (1)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση