Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 14/5-21/5

Γ’ και Δ’ τάξεις

Από το βιβλίο σας λίγα πράγματα για χορούς , κατηγορίες οργάνων και έθιμα. Όπου εχει ασκησούλες τις συμπληρώνετε….Σελίδες 91-104.

math_91_100

math_101_108 (1)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση