Επιστροφή σε E-learning

Εκμάθηση πετοσφαίρησης (Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’)

Τα link εκμάθησης πετοσφαίρησης αφορούν τις Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις.

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-1058

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-1061

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-1062

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση