Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Το προφίλ του σχολείου μας

Το 12ο Δημ Σχ Πάτρας (12DIMPAT) βρίσκεται στην Πάτρα, 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κέντρο. Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Το λιμάνι της ενώνει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και το σχολείο μας βρίσκεται απέναντι από αυτό. Το λιμάνι λειτουργεί ως γέφυρα και σύνδεσμος ανταλλαγής ανθρώπων και εμπορευμάτων. Το σχολείο μας έχει κουλτούρα ένταξης και αποδοχής και δυναμικό 100 μαθητών. Βρίσκεται σε αστική περιοχή των Πατρών, που μένουν άνθρωποι ποικίλων οικονομικών ομάδων και εθνοτήτων καθώς επίσης και πολλοί πρόσφυγες. Οι μαθητές του σχολείου ωστόσο προέρχονται από μια περιοχή των Πατρών, τα γνωστά Ψηλαλώνια, που φημίζεται για το ψηλό μορφωτικοοικονομικό της επίπεδο. Αυτή είναι και η ιδιομορφία του σχολείου μας. Ύστερα από ένα πολύ μεγάλο σεισμό το 2007 γκρεμίστηκε το κτίριο που στεγαζόταν ως ακατάλληλο και οι μαθητές του μεταφέρονται από τότε με λεωφορεία καθημερινά στο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Το σχολείο βρίσκεται στα ευρύτερα σύνορα της Πάτρας με μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά τα πεζοδρόμια, την έλλειψη προσβασιμότητας. Το κτίριο είναι προσβάσιμο, διαθέτει εργαστήριο Η/Υ αλλά δυστυχώς είναι εξοπλισμένο με πολύ παλιούς πλέον υπολογιστές. Διαθέτει λαπ τοπ και προτζέκτορες σε τρεις αίθουσες και δε διαθέτει διαδραστικό πίνακα. 

Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά μορφωτικά, οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, αλλοδαποί  και μαθητές που προέρχονται από «μη προνομιούχες» οικογένειες, οικογένειες στα όρια της φτώχειας, μονογονεϊκές κ.α. Επίσης φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών ποικίλει από πολύ υψηλά μορφωμένους έως αναλφάβητους. Το 12ο Δημ Σχ. Πάτρας είναι ολοήμερο σχολείο. Στόχος μας είναι η καλλιέργεια λεπτών δεξιοτήτων όπως η συνεργασία (collaboration), η επικοινωνία (communication), η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικόητα (creativity), αλλά και η επαφή με σύγχρονα μαθητικά αντικείμενα όπως η ρομποτική και η μηχανική οι οποίες θα δώσουν στους μαθητές μας μια ποιοτική πραγματικά εκπαίδευση. Στοχεύουμε στην καινοτομία, στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην πολιτειότητα, στην ενσυναίσθηση και στη συμπερίληψη,  ώστε να προετοιμάσουμε τους πολίτες του αύριο με προσόντα και ίσες ευκαιρίες. Αυτό επιδιώκουμε να το κάνουμε σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας- χαράς γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως χωρίς εμπιστοσύνη στον διδάσκοντα και χωρίς την επιθυμία τα παιδιά να έρθουν σχολείο κανένας στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

Το κύριο όραμα του σχολείου είναι να ενσωματώσει τις διαφορετικές κουλτούρες και να στηρίξει τους μαθητές στη μάθηση ανεξαρτήτως της κοινωνικο-οικονομικής τους προέλευσης ή ιδιαιτερότητας.  Καλλιεργείται έντονα η αίσθηση του ανήκειν και της πολιτειότητας γιατί κεντρικό άξονα του οράματος αποτελεί ο Πολίτης- Άνθρωπος του Μέλλοντος, που είναι Διαφορετικός αλλά Ίσος προς Όλους. Αυτό επιτυγχάνεται σαφώς μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά και με εστιασμένα προγράμματα και δράσεις που ενισχύουν την πολιτειότητα, την προσφορά και τον εθελοντισμό, την οικολογική συνείδηση και συμπεριφορά, τη δημιουργικότητα και καινοτομία, τη ρομποτική και μηχανική, το STEM, τις τέχνες (θεατρική αγωγή, εικαστική αγωγή, μουσική αγωγή) καθώς και τη φυσική αγωγή.   Επιχειρείται συνεργασία και βοήθεια από την τοπική κοινωνία και δίνεται μεγάλη έμφαση στο ατομικό παράδειγμα προσφοράς

Οι εκπαιδευτικοί του 12ου Δημοτικού Σχολείου έχουν υψηλά προσόντα, διάθεση για συνεχή κατάρτιση και ανάληψη καινοτομιών. Στην πλειοψηφία τους χειρίζονται καλά τις νέες τεχνολογίες και τις εντάσσουν στην καθημερινή τους παιδαγωγική και διδακτική πρακτική. Έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε περιοχές μάθησης όμως κριτική σκέψη, καινοτομία, δημιουργική γραφή, καινοτόμες διδακτικές της τέχνης εστιάζοντας πάντα στη μάθηση του ατόμου- μαθητή  και στην προσωπική του πρόοδο. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στο πλαίσιο της κοινότητας πρακτικής ( community of practice) και ως εκ τούτου έχουν κοινό όραμα, κοινούς στόχους και δράσεις για τη σχολική κοινότητα.  

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση