Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 21/5-28/5

Μαθηματικά

Ξεκινάμε με το έγγραφο η προπαιδεια 8, 9 -βηματα. Μαθαινουμε καλά τους πίνακες και κάνουμε τις υπόλοιπες εργασίες.

Η προπαίδεια του 8,9 -βηματα

βρίσκω την προπαίδεια του 8 (α)

Βρίσκω_την_προπαίδεια_του_8 (β)

Η_προπαίδεια_του_9

Η προπαίδεια 9 με τη βοήθεια του 10

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση