Αιτήσεις για εγγραφές μαθητών στην Α’ Τάξη για το Σχολ. Έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ΡΑΝΤΕΒΟΥ, που μπορούν να κλείσουν στο τηλ. 2610321778.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών είναι:

  1. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
  4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Επίσης, κατά την εγγραφή οι γονείς θα πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν οι μαθητές να εγγραφούν στην Πρωινή Ζώνη και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση