Επιστροφή σε Γ’ Τάξη

Καθήκοντα εβδομάδας 2/4 – 9/4

Αγγλικά

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο C class 2

Γλώσσα

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας: Φύλλο Εργασίας 2 – Γλώσσα

Θρησκευτικά

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο Θρησκευτικά3

Ιστορία

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας: Φύλλο Εργασίας 3- Ιστορία

Μαθηματικά

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας: Φύλλο Εργασίας 1 – Μαθηματικά

Πασχαλινά

Κάντε κλικ για να κατεάσετε το έγγραφο: Πασχαλινά  

Φυσική Αγωγή

Κάντε κλικ στον πιο κάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο math_71_80 (1) math_81_90

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση