Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 14/5-21/5

Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξεις

Αυτή την εβδομάδα επανερχόμαστε στην σωστή διατροφή και στην αξία της δια βίου άσκησης για την υγεία μας. Είναι από το βιβλίο της φυσικής αγωγής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και υπάρχουν νέσα και αρκετές ασκήσεις τις οποίες θα σας παρακαλουσα να συμπληρώσετε. Σελίδες 59-80.

mat_est_51_104

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση