Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 30/4 – 7/5

Διαδραστικά παιχνίδια μαθηματικών

https://www.i-pinakas.com/3kappalambdaalphasigmamualphatauiotakappaomicroniota-alpharhoiotathetamuomicroniota-kappaepsilonphi-13-21/-16-45

Κεφ. 16 – Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων (σελ. 45) – i-pinakas

Ανάπτυξη – Διαχείριση Ιστοσελίδας:

Γεώργιος Παχίδης-Ρούπακα Ειρήνη-Παχίδου Δέσποινα 2013 i-pinakas ©  www.i-pinakas.com

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση