Επιστροφή σε Β΄ Τάξη

Καθήκοντα εβδομάδας 21/5-28/5

Αγγλικά

B class 8

Γλώσσα

Ορθογραφία Ρημάτων Ουδέτερα_Ουσιαστικά σε -οκαι -ι Ουδέτερα_ουσιαστικά_σε_-μα

Μαθηματικά

Ξεκινάμε με το έγγραφο η προπαιδεια 8, 9 -βηματα. Μαθαινουμε καλά τους πίνακες και κάνουμε τις υπόλοιπες εργασίες. Η προπαίδεια του 8,9 -βηματα βρίσκω την προπαίδεια του 8 (α) Βρίσκω_την_προπαίδεια_του_8 (β) Η_προπαίδεια_του_9 Η προπαίδεια 9 με τη βοήθεια του 10  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση