Επιστροφή σε Καθήκοντα εβδομάδας 9/4-23/4

Φυσική Αγωγή

Στο παρακάτω βιντεάκι θα βρείτε κάποιες ασκήσεις με μπάλα όπου θα μπορείτε με προσοχή να τις κάνετε και εσείς στο σπίτι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο βίντεο παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τρόποι μεταβίβασης της μπάλας προς συμπαίκτη (πάσα), οι οποίοι συγκροτούν ένα χρήσιμο ρεπερτόριο κινήσεων για τους μαθητές. Γνωρίζοντας και χρησιμοποιώντας τους τρόπους αυτούς, οι μαθητές αφενός μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ποικίλων παιχνιδιών με μπάλα και αφετέρου προετοιμάζονται για τη μελλοντική εισαγωγή τους στην εκμάθηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που απαιτούνται στις αθλοπαιδιές με μπάλα.
Ακολουθεί ένα ψηφιακό παιχνιδάκι με θέμα τις κατευθύνσεις του σώματος στον χώρο.Πιστεύω δεν θα σας δυσκολέψει…..
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα τις κατευθύνσεις. Μέσω της παιχνιδοποίησης και της επίλυσης προβλημάτων, στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι: • να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές έννοιες του χώρου (μπροστά – πίσω, δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω), που σχετίζονται με την κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα, • να οικειοποιηθούν τις έννοιες αυτές, ώστε να τις αξιοποιήσουν στην εφαρμογή των κινητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, • να διακρίνουν τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί κίνηση, • να μετακινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση μετά από σχετική εντολή, • να αναπτύξουν την κιναισθητική τους αντίληψη. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να διατυπώσουν προβλέψεις, να πειραματιστούν και να μάθουν από τα λάθη τους.
Αν σας άρεσε το προηγούμενο παιχνιδάκι με τις κατευθύνσεις σας δίνω άλλο ένα….
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δυναμική οπτική αναπαράσταση κατάλληλου αναπτυξιακού επιπέδου, με στόχο οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν, με διερευνητικό τρόπο, τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η εξοικείωση των μαθητών με τις επιμέρους κατευθύνσεις αποτελεί, άλλωστε, ένα από τα ζητούμενα των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί, μετακινώντας τις ψηφιακές φιγούρες, και να αναγνωρίσει τις πιθανές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να γίνει κάθε φορά η κίνηση (μπροστά – πίσω, δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω).
Τέλος προσπαθείστε στο επόμενο βιντεάκι να γνωρίσετε τις μπάλες του κάθε αθλήματος. Από την Β’ δημοτικού δεν περιμένω να δυσκολευτεί καθόλου. Η πρώτη τουλάχιστον να προσπαθήσει!
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα αντιστοίχισης με θέμα διάφορα σύγχρονα αθλήματα που παίζονται με μπάλα. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα αθλήματα αυτά, καθώς και η διάκρισή τους σε επιμέρους κατηγορίες. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιστοιχίσουν γνωστά αθλήματα με τις μπάλες και τα άλλα όργανα που χρησιμοποιούνται σε καθένα από αυτά. Ακόμη, η δραστηριότητα προσφέρεται, προκειμένου να διακριθούν τα παιχνίδια αυτά, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων με τον οποίο παίζονται (ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια) και τον τύπο τους (παιχνίδια φιλέ, εισβολής, χτυπήματος / πεδίου).
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση