Επιστροφή σε Ε΄ Τάξη

Καθήκοντα εβδομάδας 30/4 – 7/5

Αγγλικά

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να ανοίξετε το φύλλο εργασίας E class 5

Διαδραστικά παιχνίδια μαθηματικών

https://www.i-pinakas.com/3kappalambdaalphasigmamualphatauiotakappaomicroniota-alpharhoiotathetamuomicroniota-kappaepsilonphi-13-21/-16-45 Κεφ. 16 – Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων (σελ. 45) – i-pinakas Ανάπτυξη – Διαχείριση Ιστοσελίδας: Γεώργιος Παχίδης-Ρούπακα Ειρήνη-Παχίδου Δέσποινα 2013 i-pinakas ©  www.i-pinakas.com

Εργασίες Γλώσσας

Κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα φύλλα εργασίας Επίθετο-πολύς Μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα) – αμετάβατα ρήματα -Το κατηγορούμενο επιρρήματα

Εργασίες Μαθηματικών

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα φύλλα εργασίας Μαθηματικά_Ε_κεφ19_Πολλαπλασιασμός_φυσικού_αριθμού_ή_κλάσματος_με_κλάσμα_αντίστροφοι_αριθμοί Μαθηματικά_Ε_κεφ20_Διαίρεση_κλασμάτων Μαθηματικά_Ε_κεφ16_Ισοδυναμία_κλασμάτων_Απλοποίηση_κλασμάτων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση