Η Αγγελική Λαδά  είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Γλωσσολογίας του ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ. Η διατριβή της εστιάζει στην χρήση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τα Αγγλικά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources-OERs) στο «Φωτόδεντρο» http://photodentro.edu.gr.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής με σκοπό η ανταπόκρισή σας στην έρευνα να βοηθήσει σημαντικά τον ευρύτερο σχεδιασμό του παιδαγωγικού πλαισίου αξιοποίησης του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και των υπηρεσιών OERs για την ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και εθελοντική και τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείστε θερμά να αφιερώσετε 10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://photodentro.limequery.com/218614?lang=el

 

Ms Melissa Evangelidi is an EFL teacher conducting a research for her dissertation. All EFL colleagues, either working in the public or in the private sector, are kindly requested to assist. Here is her letter inviting us all to participate (it really does not take more than 10 minutes to fill the questionnaire in!):

Dear English Language Teacher,

I am conducting an Action Research study into the effects of implementing project-based learning with Greek young / teenage EFL learners for my dissertation for a Master’s degree in TESOL from Aston University, UK. As part of this research I am very interested in finding out about teachers’ views and experiences of project work in Greek ELT classrooms in both state and private (frontistiria) settings. (The term ‘project’ for this study is being used to refer to a number of activities related to a central topic and not a single task in a course book under the label ‘project’.)

I would like to invite you to complete this questionnaire, which should take you about 10 minutes.
Your answers are completely confidential and will only be used in summaries.

You will need to complete the following questionnaire electronically, save it temporarily on your PC and send as an email attachment to the following address: mevangelidi@yahoo.gr

To mark your answers for closed questions, please highlight the appropriate box as in the following example:

Do you use projects in your teaching practice?
Yes □ No

For open answers, type directly into the spaces provided in the document.

Your opinions and experiences are very important to me. Thank you for your time and cooperation.

Kind regards,
Melissa Evangelidi

Abstract

Greek public education is part of the social context and, in this age of rapid technological innovation, it should definitely not be inferior. More and more teachers and learners use computers on a daily basis and are gradually becoming more familiar with a variety of applications that can serve their needs. Using technology as a medium or a tool, English language teaching seems to have the potential to become more effective.

This dissertation aims at exploring the current employment of CALL in Greek public primary schools and investigating ways in which teachers can apply theory to practice. Beginning with the history and theoretical background of CALL worldwide, there has been an attempt to relate computer applications to the pedagogical benefits they can contribute to ELT, without though neglecting reference to potential barriers to the use of technology in schools. History of ELT and CALL in Greece is also explored with an eye to conducting a research on the available home and school equipment, school facilities, familiarity with and frequency of use of computer applications, teacher training and attitudes towards CALL.

This research that has been conducted by means of questionnaires will prove that, although English state primary school teachers are positively predisposed towards CALL and are familiar with most of the computer applications in question, they are in need of training on the use of educational technology, technological and building improvements at schools, supportive materials and a plethora of other reforms that are suggested in the end of this dissertation.

This dissertation / research was submitted in the Hellenic Open University as part of my Master’s education in the school year 2009 – 2010. To view the dissertation, click here: EXPLORING CALL IN THE GREEK PUBLIC PRIMARY SCHOOL: FROM THEORY TO PRACTICE

* This dissertation has been cited in: Proposal The Perception of Students towards the Effectiveness of the Usage of CALL Tools in Language Learning

questionnaire.jpg

Dear Colleague,

My name is Paraskevi Hamilou and I am an English teacher in a Primary School in the public sector. I have been working in public Primary Schools since 2003 and my permanent position is at the 2nd Primary School of Portaria – Alli Meria, although, this past year, I have been appointed at the 1st Primary School of Almyros.

As I am attending the Master’s Degree program for English language teachers at the Hellenic Open University (ΕΑΠ), I have chosen to conduct a research on Computer Assisted Language Learning in Greek Primary Schools for my dissertation. My research focuses on familiarization with and frequency of use of technology, school facilities and equipment, teacher training and teachers’ opinions on the benefits and disadvantages of computer-assisted lessons.

If you are an EFL teacher in a Greek Primary School or have recently worked in one, I would really appreciate it if you took part in my research by completing a questionnaire. It should be noted that it is anonymous and all the information provided will be strictly used for the purpose of research. The questionnaire can be completed in about 10 minutes and sent at your earliest convenience to my email address: vivi_hamilou@hotmail.com.

Unfortunately, it is impossible to upload the document in this blog, so, if you are interested in participating in my research, please, send me a blank email writing QUESTIONNARE as a topic, so that I can forward the questionnaire to you. Thank you in advance for your time to complete this questionnaire. Your contribution will be highly appreciated.

Kind Regards,
Paraskevi Hamilou