Συνεχίζοντας την αναζήτησή μας στις προκαταλήψεις του τόπου μας, προκειμένου να τις μοιραστούμε με τους Ευρωπαίους συμμαθητές μας, κατηγοριοποιήσαμε τις υπάρχουσες προκειμένου να μπορέσουμε να τις παρουσιάσουμε καλύτερα. Αυτό τον καιρό δουλεύουμε με τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με ζώα! Δουλεύοντας συνεργατικά με τους Ευρωπαίους συμμαθητές μας, ‘κρεμάμε’ στον ακόλουθο ηλεκτρονικό τοίχο τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με ζώα, προκειμένου να παρουσιάσουμε τις δικές μας, αλλά και να μάθουμε τις δικές τους!

[padlet key=’80djs3zl9kiw’ width=’100%’ height=’480′]

Θα χαρούμε πολύ να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν κάποιες που παραλείψαμε εκ παραδρομής ή λόγω άγνοιας!

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για την εργασία μας για τις προκαταλήψεις που γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning.

Δείτε ΕΔΩ την πρώτη κατηγορία προκαταλήψεων που παρουσιάσαμε και σχετίζονται με αντικείμενα του σπιτιού!

Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πτελεού παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε μια εργασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Με απώτερο στόχο την συγγραφή κειμένου στα αγγλικά με κίνητρο και στόχο που προσομοιάζει στην πραγματική ζωή, οι μαθητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους φίλους τους δι’ αλληλογραφίας μέσω eTwinning και στο σχολικό ιστολόγιο!

Our 5th grade learners can work miracles with a piece of paper, a pencil and crayons! Writing with a real-life purpose and motive, our learners present themselves to their Turkish pen-pals via eTwinning and to the world via the school blog!

Δείτε το στο slideshare.net

Since the beginning of this school year, the Primary School of Pteleos has been involved in an eTwinning project that includes exchanging English school newspapers with other European Primary Schools ( St Mary’s Primary Duntocher, Clydebank, United Kingdom, Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu, Kocaeli, Turkey, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Barczewo, Poland, Samanyolu Ilköğretim Okulu , Ankara, Turkey and Öğretmen Mediha Mehmet Tetikol İlköğretim Okulu, Tekirdağ, Turkey. Their English school paper is called «Our World» (see their first issue here and their second issue here) and their third issue is ready! You can enjoy it here: APRIL ISSUE (3) – OUR WORLD – PRIMARY SCHOOL OF PTELEOS. You can also download the small magazine we issued along with the third issue of our newspaper “Our World” , written by our 2nd graders in their native language of course: WRITING ABOUT PTELEOS.

BACK THEN, I USED TO …
(by our 6th graders)

Our 6th grade English course book invites learners to share with us their memories from the time when they were 4, 5 or even 7 years old. Here is what they wrote!!!

BACK THEN, I USED TO …
by Bill Tsouvalias

This is a photo of me when I was 5 years old. At that age I used to go to my grandfather’s village. I used to swim with him.

I like that place a lot because I made a lot of friends there. My grandparents and I were very happy. When my family and I were there, my grandfather used to tell me stories to sleep. We also used to make sandcastles on the beach.

Now, whenever I go to my grandparents’ place I feel sad and I want to cry, because I love them more than anyone in the world!

BACK THEN, I USED TO …
by Chryssa Papalexopoulou

When I was 4 years old I was a lovely child. I didn’t have to think about the problems that the world had. I was a sweet girl and I always used to have a shiny smile on my face.

That period was my favourite! I learnt how to swim. My dad was my teacher and I was a good student! He taught me how to be relaxed in the sea and how to dive in an amazing way. We had fun and, although I was a little bit scared, I’ll never forget it!

I love my family because they taught me how to live in this difficult world. I will never forget that experience, but I have many more experiences to explore with my family. I will love them forever!

BACK THEN, I USED TO …
by Marilena Louska

These are both photos of me when I was 5 years old. When I was 5 years old I was very happy because I used to live with my grandparents. My cousins and I used to walk and we used to go on trips with our friends.

We used to go to school at 8:00 in the morning and we came back home at 13:00. My grandma used to make lunch. We used to go to my aunt’s house and we were playing volleyball, handball, football, etc. My sister used to live with my mum and dad then.

I had fun when I was 5 years old, because I used to go to parties and on trips with my grandparents and cousins.

BACK THEN, I USED TO …
by Evaggelia Zaharaki

First of all, when I was five years old, I used to cry, but now I do funny things and I laugh a lot. Back then, I used to play with my friends, but now I do not have so many friends. Also, when I was five years old, I used to make sandcastles, but now I spend my time chatting with my parents and family. Finally, when I was five years old, I used to believe in Father Christmas, but now I don’t!

BACK THEN, I USED TO …
by Natasha Hassioti

When I was 4 years old, I used to drink a lot of milk. I used to sleep a lot, like all children do. I used to go on holidays with my parents and my sister. I used to play in the park with my sister. I didn’t know many words, although I could speak! That period was my favourite. I learnt how to ride a bike. I was so happy!

BACK THEN, I USED TO …
by Julie Alamanioti

When I was 4 years old, I used to be a very sweet girl. I used to live with my parents and grandparents, too. Now, I live only with my parents. I used to go to the zoo when I was 4 years old and I used to go to the playground, too. My mum used to tell me that I shouldn’t touch any animals, but I didn’t listen to her and one animal hit me and I started to cry. Some days I used to go to my grandparents’ house and, whenever I was not very happy, my grandmother used to give me a present!

BACK THEN, I USED TO …
by Christina Argyriou

When I was 7 years old, I used to go to my grandmother’s cottage near the sea. I liked the sea very much. On the beach I used to tell a lot of tales with my friends. In the afternoon, I used to walk near the sea with my boyfriend, Spyros, and we used to make sandcastles and collect shells. In the evening my father used to go to places by boat and look at the moon. Those were very happy days.

Our 4th grade English course book invites learners to take an interview from a person who does any kind of job. Our 4th grade learners decided to take an interview from a local architect.

Interview with an Architect
by Vasso Boukorou and Zoe Gerogiakomou (4th grade)

In March we took an interview from Ms. Christina Theodororopoulou who is an architect. We want to find more information, because the job of the architect is interesting.

Do you only have work in Magnesia? If not, do you have more to do in Magnesia or somewhere else? I work everywhere, but more in Magnesia.

What does inspire you to sketch a house? I always have an idea of the place where the house will be. If the building is on a mountain or in the sea, the design will change.

How many years must someone study to do this job? In Greece, it takes five years. You can also have postgraduate studies which is for two more years or you can get a specialty.

Was the university difficult? No, it wasn’t very difficult. The lessons of the examinations were complex. There was not much theoretical examination, but there was a lot of sketching.

Is it difficult for someone to find a job as an architect? No, it isn’t difficult. You can work on your own, in a company, or work as a municipal clerk.

Can an architect decorate a house? Yes, of course he or she can decorate a house. S/he can change the colours, the furniture arrangement, the lights, s/he can even sketch new furniture.

Is it lucrative this job? It can be a lucrative job if one works with building licenses, renovations of houses and decorations.

Do you cooperate well with the workers? Yes, I cooperate very well with the workers because the sketches are easy to understand and we learn from each other.

Do you wear special clothes when you supervise the workers? Special clothes are not necessary. They have to be comfortable and casual. In big construction areas it is necessary to have a helmet on your head.

How many hours do you work per day? It actually depends on how much work you have to do, but it is definitely more than 8 hours.

Which is the most important sketch you have made? It’s the Museum of the Senses, which allows visitors to touch its surface and change it depending on their feelings at that moment.

Have you also designed other big buildings? I have designed two hotels. One of them is on the mountain and the other one is near the sea.

We would like to thank Ms Theodoropoulou for kindly and willingly answering our questions!

EASTER CUSTOMS
by our 5th graders

Our school participates this year in an eTwinning project that involves learners in exchanging customs and traditional dances with other European schools. For the upcoming exchange, our 5th grade learners have prepared presentations of the Greek Easter customs and of other information related to Easter that they looked up on the internet!

Easter in Greece
by Valentina Velikova

During Easter week Greek people do not eat meat, fish or milk. They go to the church every afternoon.

On Easter Thursday Greek housewives dye red eggs and bake ‘’tsoureki’’, a traditional sweet bread. At night, women decorate Christ’s Epitaph with beautiful flowers.

On Easter Friday night the Epitaph goes around the village or town, followed by people who hold candles. This is like a funeral, so everybody is sad.

On Easter Saturday we go to church at night and at 12 at midnight we celebrate Christ’s resurrection. Then, we go home and eat “magiritsa’’, a soup with animal liver, lungs and intestines. It sounds disgusting, but it is really tasty!

On Easter Sunday we roast a lamb and we hit each other’s red eggs. We listen to music and we dance. We usually celebrate Easter Sunday with our family.

Easter Sunday in Greece
by Kosmas Gourgiotis

At Easter I go to the church. After that, I help my dad to roast the lamb. Then, we light a fire to roast it. We eat the lamb, but we also eat ‘kokoretsi’ and ‘kontosoufli’ with my parents. We drink wine and hit each other’s egg. Some people shoot with a gun in the air. I drink coca cola. At the end of the lunch we dance.

Easter in Skiathos
by John Kalantzis

Skiathos is one of the few areas in Greece that follows the Easter ritual of Agion Oros (a Greek area full of Orthodox monasteries with monks – women are not allowed in).

About 4:00 in the morning of the Easter Saturday, the Epitaphs from the two churches are carried out and they pass around the town.

The Epitaphs go along the narrow streets and paths of the island. People in all the houses have turned on the lights. The frankincense smells great! The two Epitaphs come back and meet at the church of the ‘Three Hierarchs’ and all the people come together and continue passing around as a group. They all go back to the churches at about 5:30 in the morning.

The people in the morning get ready for the Easter Saturday night celebration that is the Christ’s resurrection.

The red eggs
by Helen Kaltsouni

The red eggs of Easter. The eggs are a symbol of life and birth in many cultures. Especially the red eggs have been used in celebrations in China from the 5th century and in Egypt from the 10th century. It is in the 17th century that we find them in Christians and Mohammedans. For the early Christians the red egg is the symbol for Christ’s resurrection. In the Middle Ages people dyed red eggs to give them as presents for Easter.

Easter eggs with red colour. Some believe that people dye red eggs as a memory of the Christ’s blood, which He poured out for us, the people. Red is the colour of pleasure too. For some people, it is a symbol for the pleasure for Christ’s resurrection. The dying of the eggs was done on Easter Thursday, so it also called Red Thursday. In the past, the saucepan where they dyed the eggs had to be new and the number of the eggs had to be certain and they kept the red paint for forty days and they didn’t pour it out of the house. The colours for the eggs were made from different plants, like onions, poppies, violets etc. But the red colour was and is always the most favourite colour for the Easter eggs. Nowadays, most housewives use some kind of powder they buy from the supermarkets, giving thus the eggs a vivid red colour.

Natural decals. In the old times they chose leaves from plants and flowers and they put one of them on each egg. Then, they rolled up an old sock all over the egg, which they made secure with a string and then they dyed the Easter eggs.

The first dyed red egg. In the past, the first egg which they had dyed was for Virgin Mary and they put it at the shrine. Holding the egg, they were forming a cross in the air in front of the children to protect them from the evil eyes.

The resurrection of Jesus
by George Papargiris

Every Easter Saturday morning we go to the church. After the church the housewives make mageiritsa, a traditional Easter soup. The men prepare the lamb for Easter Sunday. In the evening we go again to the church and we celebrate Christ’s resurrection by lighting our candles with the Holy Flame. Then, we go home and form a cross on the upper part of our house door frame for good luck. After that, we enjoy our dinner as the fasting period is over. In the morning we go to the church. After the church we cook the lamb. At noon we eat the lamb and we drink wine. Easter is a very big celebration.

Easter rabbits
by Danae Xiromeriti

The Easter rabbit was actually a bunny. For the Saxons the bunny was the symbol of the goddess Eastre, who was celebrated in spring. This is where the word ‘Easter’ comes from in English. For the Kelts and Scandinavians, the bunny is the symbol of the goddess of motherhood and the spring fertility. The traditional bunny which brings eggs to children is of German origin. In Greece, every child’s godmother buys him or her a chocolate Easter bunny or egg. Do you know what they offer in some other countries?

In Australia they offer chocolate roosters.
In Sweden they offer chocolate foxes.
In France they offer chocolate bells.
In Great Britain they offer chocolate bunnies.

The Sunday before Easter
by Valentina Velikova

On Sunday before Easter we celebrate the entrance of Jesus Christ in Jerusalem. All of the churches are decorated with bay tree leaves and olive tree leaves. People who go to church on that day take tree leaves from the church at home.

In the old days, people used to give bay tree leaves to the newly-married couples for good luck. They also believed that these bay tree leaves would bring fertility to the couple.

People also believed that hitting someone with bay tree leaves had a healing power. They also used to hit their houses, their animals, their fields, their boats, etc for good luck.

Our 4th grade English book invites learners to write poems about seasons. Here is Zoe’s inspiration:

SUMMER
by Zoe Gerogiakomou (4th grade)

The sun is shining
Summer is here.
The children are swimming
Summer is here.
We go on holiday
Summer is here.
The children are eating ice-cream
Summer is here.

WINTER
by Zoe Gerogiakomou (4th grade)

We go skiing
Winter is here.
We make a snowman
Winter is here.
It’s snowing
Winter is here.
Santa-Claus is coming
Winter is here.

AN ENVIRONMENTAL PROJECT
by our 5th graders

The 5th Unit of the 5th grade English book invites learners to take action and work on an environmental project. It is with great excitement and enthusiasm that our 5th grade learners worked on finding a project that would help people realize the dangers against our planet and locate local environmental issues.

On a local level, our learners decided to hold a photo exhibition within the school, in order to show the beautiful aspects of Pteleos. Unfortunately, upon moving around the village and taking beautiful pictures, they discovered some ugly parts of Pteleos, full of rubbish! It was this moment that their pre-planned photo exhibition got its extra section, the embarrassing aspects of Pteleos. Here are only some of the pictures they took:

The photo exhibition will be held at our school entrance after Easter holidays, so our 5th grade learners decided to send a letter to the Mayor, in order to invite him to their exhibition and inform him about their findings. Here is the letter they wrote (in Greek, of course!):

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Είμαστε οι μαθητές της Ε’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πτελεού και σας γράφουμε για να σας γνωστοποιήσουμε τα αποτελέσματα μιας εργασίας μας.

Αυτή τη χρονιά, το βιβλίο των Αγγλικών μας είχε ένα κεφάλαιο με θέμα το περιβάλλον. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας. Θα παρουσιάζαμε όμορφα τοπία του χωριού μας. Αρχικά, πήγαμε με την καθηγήτριά μας και φωτογραφίσαμε μαζί τη φύση, αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο οργανωθήκαμε σε ομάδες και σκορπιστήκαμε σε διάφορα μέρη της περιοχής. Δυστυχώς, ανακαλύψαμε και κάποια άσχημα τοπία, γεμάτα σκουπίδια, και αποφασίσαμε να τα φωτογραφίσουμε και αυτά. Η έκθεση φωτογραφίας μας, λοιπόν, θα περιλαμβάνει τις ωραίες, αλλά και τις άσχημες εικόνες του Πτελεού και θα φιλοξενείται στην είσοδο του σχολείου μας μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να επισκεφθείτε την έκθεσή μας, να σας ενημερώσουμε για τις ανακαλύψεις μας και να σας παρακαλέσουμε και από κοντά να κάνουμε κάτι όλοι μαζί γι’ αυτή την κατάσταση. Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι και θα έρθουν τουρίστες, θα είναι άσχημο να αντικρύσουν τις βρώμικες περιοχές και να μην ξαναέρθουν στο χωριό μας. Αν σας είναι δύσκολο να έρθετε στο σχολείο μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο του σχολείου μας (https://blogs.sch.gr/dimptemag/) και να πάρετε μια γεύση από την έκθεση φωτογραφίας που διοργανώσαμε.

Με εκτίμηση,
Ιωάννα Σκούρα
Γιάννης Καλαντζής
Έλενα Καλτσούνη
Δανάη Ξηρομερίτη
Κοσμάς Γουργιώτης
Αλέξανδρος Παρδαλός
Ελένη Αλαμανιώτη
Βαλεντίνα Βελίκοβα
Γιώργος Παπαργύρης

Except for the photo exhibition, our 5th grade learners decided to organize a drawing competition, inviting learners from their school, as well as learners from other Greek or European Primary Schools to participate. The topic of the drawings will be “Save the Planet” and all participants will have to draw on an A4 piece of paper and send their drawing to our school. Here is the poster they prepared:

Here is an inspiring video we found on SchoolTube:

Since the beginning of this school year, the learners of the Primary School of Pteleos have been exchanging national traditions and customs with learners that come from other European countries. Recently, we exchanged presentations of our national carnival customs. Our 5th grade learners wrote related articles for their English school newspaper “Our World” and sent them to the cooperating European Primary Schools (eLearning Centre, Floriana, Malta, Karacaoğlan İ.Ö.O / Primary School, Adana, Turkey, Scoala gen. nr. 2 Codlea, Codlea, Romania, St. Clare College, San Gwann Primary A, San Gwann, Malta, TEVFİK YARAMANOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU, MERKEZ, Turkey, Samanyolu Ilköğretim Okulu , Ankara, Turkey and the Primary School of Politika, Evia, Greece). The learners’ articles have been accompanied with the following presentations, both in English and Greek:

Our 5th grade English coursebook presents in the form of a listening practice task the pancakes, a delicacy that is usually included in the English breakfast. Our learners, triggered by the discussion in the classroom, found information about the English breakfast and wrote articles about it. In addition, having tasted the English breakfast at school, they presented their thoughts and impressions for the English school paper! Finally, they wrote recipes for the pancakes!

English breakfast at school
by John Kalantzis (5th grade)

In February we decided to have an English breakfast at school.

Our English teacher made pancakes and she brought cornflakes and tea. My classmates and I bought milk, honey, chocolate and strawberry syrup.

When we started to eat I felt great. First, we ate cornflakes and after that we ate the pancakes. They smelled fantastic! After that, we drank a cup of tea.

That day I was excited because I think that it was fantastic and I want to do it again one day!

English breakfast at school
by Helen Alamanioti (5th grade)

English breakfast at school is very beautiful, because we eat a lot of different things for breakfast: pancakes, tea, praline, marmalade, milk with corn flakes. It’s a very good breakfast and we like it. And we said thank you, miss and you did a lot of things for us!!! THANK YOU VERY MUCH FOR EVERYTHING!!!

English breakfast at school
by Kosmas Gourgiotis (5th grade)

I liked English breakfast at school. English people have a good breakfast for children. I want to eat again English breakfast, I liked it very much. My friends liked English breakfast, too.

English breakfast at school
by Danae Xiromeriti (5th grade)

Last Wednesday we had English breakfast with our English teacher, Miss Vivi Hamilou. The children brought different things. We were all excited and impatient, because we had never eaten English breakfast before!

The food that we ate was delicious! We ate a lot! We ate pancakes that our English teacher cooked. We ate the pancakes with jam, honey and praline. The children who ate a pancake with praline could not eat another one because they had enough! We drank tea, but some children who didn’t like it drank water.

I think this breakfast was fantastic and delicious and I am going to eat it every morning!

English breakfast
by George Papargiris (5th grade)

In England people eat a very big breakfast. They eat pancakes, milk, eggs, and tea. That’s very good because people work better. Some students did a recearch on the good breakfast. Some kids ate a big breakfast and the other kids drank only milk. Then they wrote a test. The children who ate a big breakfast did very well at the test, but the children that drank only milk did not write very well.

English breakfast
by Helen Kaltsouni (5th grade)

People in England believe – and that’s right – that breakfast must be the main meal of the day, because they all need energy and strength for the rest of the day.

So, they all have a rich breakfast that has cereals with milk, eggs with bacon, sweet pancakes and they drink fresh orange juice and, of course, hot tea! People in England drink a lot of tea in the mornings and in the afternoons.

We should all do the same and we should all have a good breakfast, so we will be able to continue our day and be creative!

Pancakes
by George Papargiris (5th grade)

Ingredients:

Solid ingredients
2 cups of flour
2 tablespoons of baking powder
2 tablespoons of sugar
Some salt
Vanilla

Liquid ingredients
2 cups of buttermilk (or milk)
2 eggs
2 tablespoons of olive oil

Procedure:
Sift the flour and pour all the solid ingredients in a bowl. Then pour the liquid ingredients in a bowl and mix. Pour the solid ingredients in the mix with the liquid ingredients. Mix them and wait for 5minutes. Warm a frying pan for 5 minutes. Pour a little oil or butter in the frying pan. Pour half a cup of the dough in the frying pan. Be careful, the fire must be medium! When you see small bubbles, you must turn around the pancake. Put each cooked pancake one on top of the other and serve with praline, jam or honey!