English Class Blog 2023-24

A blog of English Classes at Crete University Experimental Senior High School

Renaissance – Overview

Δεκ 202319
fi

Instructions

Watch the video “Renaissance-Overview-Goodbye-Art Academy”, created by Artist Phil Hansen, on YouTube to get an idea of Renaissance art.

Now do the following task:

 

 

07/12/2023 – 7η συνάντηση του Ομίλου Building Environmental Democracy:

Δεκ 202319
Αειφόρος Aνάπτυξη

Συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μάθαμε για τα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα και τη στάση των διαφόρων κρατών. Μελετήσαμε τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας. Διερευνήσαμε την πιθανότητα υιοθέτησης ενός νέου τρόπου ζωής και μοντέλου ανάπτυξης. Αναφερθήκαμε σε σημαίνουσες συμφωνίες κρατών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στις προϋποθέσεις της. Τέλος, σταθήκαμε στους 17 Στόχους της όπως αυτοί καθορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 2015.

Παρουσίαση Αειφόρου Aνάπτυξης

 

«Γηράσκω δ΄αιεί πολλά διδασκόμενος»

Δεκ 20234
fi1

Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από καθηγητές του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου Π.Κ.

 

Photo 1

 

Αυτή τη φράση που ανήκει στον αρχαίο νομοθέτη Σόλωνα, έναν από τους επτά σοφούς, και την οποία χρησιμοποιούσε για να τονίσει ότι η μάθηση δεν σταματά στις εγκύκλιες σπουδές, αλλά συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόμου, έχει ενστερνιστεί η σχολική κοινότητα του Πειραματικού Λυκείου που είναι πάντα πρόθυμη ν’ ανοίξει τους ορίζοντές της, να εξελιχθεί και να διαπρέψει σε ποικίλους τομείς.

Έτσι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Go Green – Safe Screen” και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000075677, δύο καθηγήτριες της σχολικής μονάδας, οι κκ. Μαρία Καρινιωτάκη, Μαθηματικός, και Αμαλία Χόμπη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, παρακολούθησαν σεμινάριο με τίτλο “Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future” (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μάθηση και δράσεις για ένα καλύτερο αύριο) που διοργάνωσε ο φορέας Europass Teacher Academy στη Φλωρεντία της Ιταλίας από την 16η έως και την 20η Οκτωβρίου 2023.

Κατά την πρώτη μέρα των εργασιών, η εκπαιδεύτρια ενηλίκων, κ. Tamara Slovinská, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, τους ενημέρωσε για το περιεχόμενο του σεμιναρίου και τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και τους ενέπλεξε σε δραστηριότητες γνωριμίας όπως τα Όνομα και Κίνηση και Ανθρώπινο Bingo.Στη συνέχεια, έγινε η παρουσίαση των σχολείων των συμμετεχόντων που βρίσκονται στη Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία και Σλοβακία και των διαφόρων δραστηριοτήτων τους. Ακολούθησαν δύο εργαστήρια σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον προβληματισμό που προκαλεί στη διεθνή κοινότητα στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν ν’ αναζητήσουν τις αιτίες και να παρουσιάσουν την τωρινή κατάσταση και τις επιπτώσεις της.

Κατά τη δεύτερη μέρα, οι επιμορφούμενοι ασχολήθηκαν τόσο με την Επιστήμη που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της σε ατομικό επίπεδο, όσο και με την κλιματική δικαιοσύνη (Climate Justice), έναν όρο που χρησιμοποιείται για να γίνει αναφορά στην υπερθέρμανση του πλανήτη ως ένα πρόβλημα ηθικό και πολιτικό και όχι μόνο περιβαλλοντικό. Στη συνέχεια, συζητήθηκε η Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development) και τέθηκε το ερώτημα για ποιους είναι βιώσιμη. Τέλος, έγινε μια κριτική προσέγγιση της διδασκαλίας των 17 Στόχων της.

Την τρίτη ημέρα, η ομάδα ασχολήθηκε με τους κοινοτικούς κήπους (community gardens) και αναζήτησε τους λόγους για τους οποίους αυτοί θα μπορούσαν να είναι πολύ ωφέλιμοι. Ακολούθησε επίσκεψη στον κοινοτικό κήπο Orti Dipinti της πόλης, όπου ο κ. Giacomo Salizzoni, υπεύθυνος του σχεδίου, μίλησε για θέματα φυτολογίας, κηπουρικής, διατροφής και βιωσιμότητας, επιτρέποντας στο ακροατήριο να εμβαθύνει τις γνώσεις του.

Την τέταρτη ημέρα, μελετήθηκε το θέμα της βιωσιμότητας (sustainability) και της συστημικής σκέψης (systems thinking), ένα σύνθετο τρόπο συλλογισμού κατά τον οποίο τα πράγματα γίνονται καλύτερα αντιληπτά τοποθετώντας τα μαζί, παρά χωρίζοντάς τα, και ο οποίος χρησιμοποιεί το μοντέλο ενός συστήματος για να ερμηνεύσει τα γεγονότα. Στα εργαστήρια που ακολούθησαν εξετάστηκε το θέμα της κρίσης των πλαστικών και οι συνέπειες μιας τέτοιας ρύπανσης και οι επιμορφούμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν πιθανές λύσεις του προβλήματος και δράσεις που επιβάλλεται να γίνουν τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Εκτός από αυτά, έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με τη «Γρήγορη Μόδα» (Fast Fashion), όρος που αναφέρεται στην πρακτική των εταιρειών να φτιάχνουν ρούχα και αξεσουάρ που ανταποκρίνονται άμεσα στις τρέχουσες τάσεις της μόδας, ακολουθώντας την πιο οικονομική και αποδοτική διαδικασία παραγωγής, και την επίδρασή της σε περιβάλλον και ανθρώπους.

Την τελευταία ημέρα, μελετήθηκαν τα θέματα της διαδικασίας μετάδοσης ψευδούς εντύπωσης ή παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με το πώς τα προϊόντα μιας εταιρείας είναι φιλικά προς το περιβάλλον (Greenwashing), του σχεδιασμού διαφόρων ειδών δράσεων για το κλίμα από τους μαθητές και των τρόπων διευκόλυνσης των συνακόλουθων εκστρατειών τέτοιων δράσεων. Ακολούθησε η σύνοψη και η αξιολόγηση του σεμιναρίου και η απονομή των βεβαιώσεων.

Όμως, η απόκτηση νέας γνώσης, η οποία θα αξιοποιηθεί στον Όμιλο Building Environmental Democracy και περιλαμβάνεται στο Padlet Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future (https://padlet.com/EUROPASS22/environmental-education-learning-and-acting-for-a-better-fut-rjpizr6dqlsrye5r), δεν ήταν ο μοναδικός στόχος του σεμιναρίου. Η δικτύωση και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από εκπαιδευτικούς διαφορετικών χωρών, βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικοτήτων βοήθησε πολύ στην επαγγελματική εξέλιξη και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης, και αποτέλεσε έναυσμα μελλοντικών συνεργασιών στον τομέα των σχολικών συμπράξεων.

Τέλος, ας συμειώσουμε ότι το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, την ιταλική πόλη που προκαλεί δέος στους επισκέπτες με την ανείπωτη ομορφιά της, κι εκείνη στην οποία ο χρόνος έχει για πάντα σταματήσει στην περίοδο της Αναγέννησης, σ’ έναν κόσμο ιδανικά ζωγραφισμένο από τα χέρια του Botticelli, σε μία εποχή καλυμμένη με περίτεχνες νωπογραφίες, μπαρόκ και αρχιτεκτονικά θαύματα.

από κάτω από: Erasmus+ | με ετικέτα  |  Δεν υπάρχουν σχόλια »    

Renaissance Arts & Artists: Leonardo da Vinci – Mona Lisa

Μάι 202010
fi2

by Georgia Kourti

One of the most famous pieces of art of all time is Mona Lisa, also known as La Gioconda, painted by Leonardo da Vinci in about 1503. The painting is not only known for its artistic value, but also for the mystery behind it.
Da Vinci lived in Florence, Italy,  thus Mona Lisa belongs to the Italian Early Renaissance. The fact that Da Vinci also worked as a sculptor, engineer and inventor makes his work more impressing. The technique of the specific painting is really interesting. DaVinci used dark colour in order to create depth and an enigmatic atmosphere. In particular, behind the sitting woman, there is a landscape which demonstrates DaVinci’s competence to give his portraits’ perspective. In addition, due to Mona Lisa’s three-quarter view, it seems that she is turning toward the viewer. Another peculiar detail is that her eyes have neither eyelashes nor eyebrows.
As it has already been mentioned, Mona Lisa is one of the most famous paintings in the whole world. Nonetheless, the identity of the depicted woman remains unknown. Several theories have been developed and some of them want Da Vinci to be the person in the portrait. However, the most amazing fact is that the painting was not really recognized until it had been stolen in 1911! It was then that Mona Lisa captured the attention of the public and became a real thrill, especially for her intriguing smile.
As such, Mona Lisa has set the standard for all future portraits and it is studied by artists all over the world. The painting now belongs to the French government and it is exhibited in The Museum of Louvre in Paris.

Reading Club Activity 1: “Crime and Punishment” Reading

Δεκ 201719

Crime and Punishment (Russian: Преступлéние и наказáниеtr. Prestupleniye i nakazaniyeIPA: [prʲɪstʊˈplʲenʲɪje ɪ nəkɐˈzanʲɪje]) is a novel by the Russian author Fyodor Dostoyevsky. It was first published in the literary journal The Russian Messenger in twelve monthly installments during 1866.[1] Later, it was published in a single volume. It is the second of Dostoyevsky’s full-length novels following his return from 5 years of exile in Siberia. Crime and Punishment is considered the first great novel of his “mature” period of writing.[2]

Crime and Punishment focuses on the mental anguish and moral dilemmas of Rodion Raskolnikov, an impoverished ex-student in Saint Petersburg who formulates and executes a plan to kill an unscrupulous pawnbroker for her cash. Raskolnikov, in an attempt to defend his actions, argues that with the pawnbroker’s money he can perform good deeds to counterbalance the crime, while ridding the world of a vermin. He also commits the murder to test a theory of his that dictates some people are naturally capable of such actions, and even have the right to perform them. Several times throughout the novel, Raskolnikov compares himself with Napoleon Bonaparte and shares his belief that murder is permissible in pursuit of a higher purpose.  Read more

Reading Clubs

Δεκ 20173

What is a reading club?

A reading club is a group of people who have agreed to meet at regular intervals (usually once a month) to discuss books which they have all decided to read.

In effect, a reading club is a group of people who get together to read and discuss books, accepting a simple schedule for its operations.

It is an extremely simple, and increasing popular way to cultivate a creative relationship with reading, and a pleasant and constructive means of spending one’s free time.

One can encounter various types of literature or choose a specific subject matter. Below is a list of clubs dealing with mathematical literature which exist in Greece. How can you set up a club dealing with philosophy? Everything depends on the interest shown by its members.

https://www.youtube.com/watch?v=42PwXAa9HcY

από κάτω από: 'Ομιλος | με ετικέτα  |  Δεν υπάρχουν σχόλια »    

Collaborative learning

Ιούν 201717

Collaborative learning is a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together. Unlike individual learning, people engaged in collaborative learning capitalize on one another’s resources and skills (asking one another for information, evaluating one another’s ideas, monitoring one another’s work, etc.). More specifically, collaborative learning is based on the model that knowledge can be created within a population where members actively interact by sharing experiences and take on asymmetry roles. Put differently, collaborative learning refers to methodologies and environments in which learners engage in a common task where each individual depends on and is accountable to each other. These include both face-to-face conversations and computer discussions (online forums, chat rooms, etc.). Methods for examining collaborative learning processes include conversation analysis and statistical discourse analysis.

Thus, collaborative learning is commonly illustrated when groups of students work together to search for understanding, meaning, or solutions or to create an artifact or product of their learning. Further, collaborative learning redefines traditional student-teacher relationship in the classroom which results in controversy over whether this paradigm is more beneficial than harmful. Collaborative learning activities can include collaborative writing, group projects, joint problem solving, debates, study teams, and other activities. The approach is closely related to cooperative learning.

For more information read the following article

Collaborative learning (From Wikipedia, the free encyclopedia)

or watch the following video

[teachertube collaborative-learning-186234]

 

 

 

 

World Poetry Day

Απρ 201418

QuotationPoetIsaVerbthatBlossomsWorldPoetryDaybyAberjhaniwhitegold1
The following link leads to posts about World Poetry Day which is currently dedicated to Lord Byron, a famous English poet who stood by the Greeks during their revolution against the Ottomans.

World Poetry Day Digital Lesson: http://blnds.co/1ph0ThB

από κάτω από: Γενικά | με ετικέτα  |  Δεν υπάρχουν σχόλια »    

Season’s greetings

Δεκ 201320

Christmas card

από κάτω από: Γενικά | με ετικέτα  |  Δεν υπάρχουν σχόλια »    

Have A Great Time As You Go Back To School!

Σεπ 201323

05871_thumb

Have lots of fun at school
and you’ll be sure to do all right,
you’ll make new friends and learn a lot,
your whole year will be bright.

Enjoy Yourself!

από κάτω από: Γενικά | με ετικέτα  |  Δεν υπάρχουν σχόλια »    
« Παλιότερα άρθρα


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων