ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ

Οι εργασίες και τα νέα του σχολείου μας! – Our school projects and news!

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 η γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς 2011-2012 του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάπολης. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες για τον κόπο που κατέβαλαν όλη τη σχολική χρονιά και καλό καλοκαίρι!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάπολης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου, οργάνωσαν και εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα καθαρισμού των παραλιών της Αμαλιάπολης, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών στο θέμα της προστασίας  του περιβάλλοντος και ειδικότερα της διαχείρισης των σκουπιδιών.

Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απειλεί τη φύση και απαιτεί ευαισθητοποίηση από πλευράς των νέων παιδιών, των μικρών πολιτών που αποτελούν και εγγυώνται το μέλλον της χώρας μας.

Οι εκπαιδευτικοί Μπασιάκος Γεώργιος, Βαζούρα Αικατερίνη και Καζή Καλλιόπη θέλουν να ευχαριστήσουν τους μαθητές για τη συμμετοχή τους, αλλά και για το πνεύμα συνεργατικότητας που τους διέκρινε  σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Επίσης, εκπαιδευτικοί και μαθητές ευχαριστούν τον κελευστή Καλογήρου Γεώργιο του Λιμενικού Τμήματος Αμαλιάπολης για την βοήθεια που προσέφερε κατά τη διάρκεια του παραπάνω προγράμματος.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι σχολικοί αγώνες των Δημοτικών Σχολείων Σούρπης και Αμαλιάπολης τη Δευτέρα 21/5/2012 στο Αθλητικό Κέντρο Σούρπης.

Οι μαθητές – μαθήτριες, με την  καθοδήγηση της εκπ/κού Φυσικής Αγωγής Παντελίδου Μαρίας, συμμετείχαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 5χ5 και στα παρακάτω αγωνίσματα στίβου: 50 μ. (αγοριών – κοριτσιών ), 1000 μ (αγοριών – κοριτσιών ), μπαλάκι (αγοριών – κοριτσιών ), άλμα σε μήκος (αγοριών – κοριτσιών ).

Τα αποτελέσματα των αγώνων:

ΣΤΙΒΟΣ

50 μ. αγοριών: 1. Κοκομέτσι Τζενίς, 2. Δημητρίου Γεώργιος 3. Ρεπάκης Ευστράτιος

50 μ. κοριτσιών: 1. Κορέτα Αναστασία 2. Ντούκα Αναστασία 3. Τάτση Άννα

1000μ αγοριών: 1. Ρεπάκης Αλέξανδρος 2. Λογοφέτοβ Χρήστος 3. Ξάνθης Χρήστος

1000μ κοριτσιών: 1. Μπατσκίνη Μαρία 2. Ξάνθη Μαρία 3. Κορέτα Αναστασία

Μπαλάκι αγοριών: 1. Λογοφέτοβ Χρήστος 2. Λογοφέτοβ Τσέτσι 3. Κοκομέτσι Τζενίς

Μπαλάκι κοριτσιών: 1. Ξάνθη Ελένη  2. Ξάνθη Μαρία 3. Κεχαγιά Ελένη

Μήκος αγοριών: 1. Κοκομέτσι Τζενίς 2. Λογοφέτοβ Χρήστος 3. Ρεπάκης Ευστράτιος

Μήκος κοριτσιών: 1. Κορέτα Αναστασία 2. Χρυσικού Ιωάννα 3. Τάτση Άννα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5

ΑΓΟΡΙΩΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΡΠΗΣ: 6 – 2

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΥΡΠΗΣ: 2 – 0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 οι μαθητές  και οι δάσκαλοι του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Σούρπης. Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά διάφορα αντικείμενα που μαρτυρούν τον τρόπο ζωής της αγροτικής οικογένειας της Σούρπης τα παλαιότερα χρόνια, πριν την τεχνολογική έκρηξη των τελευταίων πενήντα χρόνων.

Οι εκπαιδευτικοί Μπασιάκος Γεώργιος, Βαζούρα Αικατερίνη, Καζή Καλλιόπη και οι μαθητές ευχαριστούν θερμά τον κ. Γουρναρόπουλο Σπύρο για την ξενάγηση στο μουσείο, ενώ παράλληλα τον συγχαίρουν για την πολύτιμη συμβολή του στη δημιουργία και στη διατήρηση του Λαογραφικού Μουσείου Σούρπης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάπολης την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011 στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αμαλιάπολης σας προσκαλούν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάπολης, συμμετέχοντας στη δράση του Δήμου Αλμυρού “χριστουγεννιάτικο κοινωνικό καλάθι”, μέσω του οποίου θα προμηθευτούν δωρεάν τυποποιημένα τρόφιμα οι άπορες οικογένειες του Δήμου μας, συγκέντρωσαν διάφορα τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως ζυμαρικά, ζάχαρη, καφέ, αλάτι, αλεύρι, γάλα, κουλούρια  κ.ά.

Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους εμπνευστές της συγκεκριμένης δράσης όσο και στους πολίτες που με τις προσφορές τους τη στηρίζουν, γιατί το χριστουγεννιάτικο κοινωνικό καλάθι θα δώσει ανάσα σε πολλούς συνανθρώπους μας αυτές τις άγιες μέρες!

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2011

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 το σχολείο μας θα τιμήσει την Επέτειο του Πολυτεχνείου με τη σχολική γιορτή που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δίωρο του ωρολόγιου προγράμματος. Μετά το τέλος της γιορτής οι μαθητές θα αποχωρήσουν από το σχολείο.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού  Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αμαλιάπολης τίμησαν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με τη σχολική εορτή που έγινε στο χώρο του σχολείου στις 27 Οκτωβρίου 2011.

Επίσης, στις 28 Οκτωβρίου 2011 οι μαθητές και οι εκπ/κοί συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα Αμαλιάπολης. Μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο δάσκαλος Μπασιάκος Γεώργιος διάβασε τον Πανηγυρικό της ημέρας και οι μαθητές-μαθήτριες απήγγειλαν επετειακά ποιήματα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση και η κατάθεση στεφάνων από τους μαθητές και τις Τοπικές Αρχές .

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η Αμαλιάπολη ή αλλιώς Μιτζέλα έχει ξεχωριστή ιστορία, καθώς οι κάτοικοί της διακρίθηκαν για τον ηρωισμό τους στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821, κυρίως με τις επιχειρήσεις στην ξηρά παρά με τις ενέργειές τους στη θάλασσα.

Δημιουργήθηκε το έτος 1834 από πρόσφυγες της Παλαιάς Μιτζέλας του Πηλίου αλλά και μερικούς άλλους από χωριά της Ανατολικής Θεσσαλίας που ήταν υπό Τουρκική σκλαβιά. Η παλαιά Μιτζέλα (βρισκόταν στο Βόρειο Πήλιο) καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Τούρκους το καλοκαίρι του 1828 με αποτέλεσμα όσοι επέζησαν ή δεν αιχμαλωτίστηκαν να πάρουν τα γυναικόπαιδα τους και να καταφύγουν στη Σκόπελο. Το 1834 ύστερα από σκληρή προσπάθεια κατάφεραν να αγοράσουν τη δυτική παραλία του Παγασητικού που ονομαζόταν «Μονολιά» και με την κρατική συμπαράσταση να φτιάξουν νέο οικισμό, που ονομαζόταν «Νέα Μιτζέλα»,  αλλά το 1839 πήρε την ονομασία «Αμαλιάπολη» προς τιμή της πρώτης βασίλισσας της Ελλάδος Αμαλίας.

Στις 29 Νοεμβρίου 1840 ανακηρύχθηκε δήμος. Ιδρύθηκε Τελωνείο, Λιμεναρχείο, Στρατώνας για τη στρατιωτική φρουρά και αργότερα Δημοτικό Ταχυδρομείο. Το Δημοτικό σχολείο άρχισε να λειτουργεί το έτος 1837 . Αρχικά ήταν μικτό, ενώ το 1846 ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.

Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε το 1836 στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρίσκεται και ο σημερινός ναός. Με το πέρασμα του καιρού κρίθηκε αναγκαίο ο μικρός ναός, που χτίστηκε το 1836, να αντικατασταθεί με έναν μεγαλύτερο ναό. Ο δεύτερος ναός  θεμελιώθηκε το 1857  και ολοκληρώθηκε το 1872. Η κατασκευή του μαρμάρινου τέμπλου, καθώς και του μαρμάρινου άμβωνα της εκκλησίας, ανατέθηκε το έτος 1833 στον μαρμαρογλύπτη καλλιτέχνη Γεώργιο Λυρίτη, κάτοικο του χωριού Πάνορμος της Τήνου. Η επιλογή των Μιτζελιωτών στο πρόσωπό του ήταν απόλυτα επιτυχής. Πράγματι ο Τηνιακός μάστορας πραγματοποίησε άριστη εργασία και το μοναδικό μαρμάρινο τέμπλο στολίζει περίφημα τον ιστορικό ναό. Ο μεγαλοπρεπής ναός του χωριού είναι κοσμημένος με θαυμάσιες , μικρού και μεγάλου μεγέθους, εικόνες. Ξεχωρίζουν δύο απ΄ αυτές. Η εικόνα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (σε θήκη με επίχρυσο πουκάμισο) και η Παναγία Ελεούσα., που είναι αφιέρωμα του μητροπολίτη Δημητριάδος Γερμανού Μαυρομάτη προς το ναό, ύστερα από παρέμβαση του Μιτζελιώτη αρχιδιακόνου Σωφρονίου Κ. Χρυσοχού το έτος 1920. Η εικόνα αυτή της Παναγίας που ιστορήθηκε από Ρώσους μοναχούς στη Ρωσία, φυγαδεύτηκε και έφτασε στην Ελλάδα για να διασωθεί μετά την επικράτηση της κομμουνιστικής επανάστασης το έτος 1917. Ο μητροπολίτης Γερμανός όρισε να γίνεται κάθε χρόνο λαμπρή πανήγυρη προς τιμήν της Θεοτόκου και των Αγίων Πάντων με εσπερινό, αρτοκλασία και θεία λειτουργία. Στην πορεία του χρόνου οι κάτοικοι της Νέας Μιτζέλας διακρινόμενοι για την ευσέβεια τους έχτισαν σε εξοχικές περιοχές και κοντά στη θάλασσα εξωκλήσια.

Σήμερα η Αμαλιάπολη αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζει την πορεία της ναυτικής παράδοσης και της ιστορίας της. Έχει αναπτυχθεί σε παραθεριστικό κέντρο που προσελκύει πολλούς ντόπιους και ξένους τουρίστες.

Learners advertise Amaliapolis!

Learners at the Primary School of Amaliapolis have created posters that advertise their village! Here is a sample of their work!

OUR VILLAGE, AMALIAPOLIS

Since the beginning of this school year, learners in the Primary School of Amaliapolis have been exchanging projects with various schools in the USA. After exchanging presentations of our schools, it was time to present the areas we live in! Learners in Amaliapolis took their own pictures of their village and added some other, wonderful pictures they found on the internet. They wrote about their village, and here is their presentation:

Some of the pictures used in the presentation were retrieved from the following pages:
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΗ «Kidpress.gr» είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα που απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου.

Οι αναγνώστες της «Kidpress.gr» θα διαβάσουν ρεπορτάζ, ειδήσεις, συνεντεύξεις, απόψεις και έρευνες για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Για τον πολιτισμό, την οικολογία, τις επιστήμες, την τεχνολογία, το internet, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τα παιχνίδια, κλπ.

Στην «Kidpress.gr» γράφουν όσα παιδιά το επιθυμούν, αλλά και επιστήμονες οι οποίοι αναπτύσσουν με απλό και κατανοητό τρόπο θέματα που απασχολούν τα παιδια και τους γονείς.

Πηγή: http://www.facebook.com/group.php?gid=239878403204

English breakfast at school! – Αγγλικό πρωινό στο σχολείο!

Our 5th grade English coursebook introduces pancakes as part of the American breakfast (Unit 4, Lesson 2, p. 54), but they are also included in the English breakfast. After a discussion with the 5th grade learners at the Primary School of Amaliapolis regarding what an English breakfast includes, its nutritional value and its differences from the Greek breakfast, learners were invited to try the English breakfast at school!!! They had the opportunity to drink tea, have milk with cereals and enjoy delicious pancakes! As they have said, the English breakfast is quite enjoyable and the best part of it was the pancakes!!!

Το βιβλίο των Αγγλικών της Ε’ Τάξης παρουσιάζει τις τηγανίτες (pancakes) ως μέρος του πρωινού γεύματος των Αμερικανών (Κεφάλαιο 4, Μάθημα 2, σελ. 54), αλλά συμπεριλαμβάνονται επίσης και στο Αγγλικό πρωινό. Μετά από συζήτηση με τους μαθητές για το τι συμπεριλαμβάνει ένα Αγγλικό πρωινό, τη διατροφική του αξία και τις διαφορές του από το Ελληνικό πρωινό, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το Αγγλικό πρωινό στο σχολείο! Το γεύμα περιλάμβανε τσάι, γάλα με δημητριακά και λαχταριστές τηγανίτες!!! Όπως δήλωσαν οι ίδιοι, το Αγγλικό πρωινό είναι αρκετά απολαυστικό και το καλύτερο μέρος του είναι οι τηγανίτες!!!

Pancakes (20 pieces)
by Chris and Tsetsi Logofetov

Solid Ingredients:
5 cups of flour
5 tablespoons of baking powder
5 tablespoons of sugar
2 vanillas
a little salt

Liquid ingredients:
5 eggs
5 tablespoons of olive oil
5 glasses of fresh milk

Procedure:
We mix all the solid ingredients in a bowl and we mix all the liquid ingredients in another bowl. We put the mixture of the liquid ingredients into the mixture of the solid ones and we mix. We put half a teaspoon of butter into a small, hot frying pan. When the butter melts, we put some of the dough in the frying pan. As soon as it starts steaming (you will see bubbbles), we turn it over with a spatula.

To see the recipe in Greek, click here.
Για να δείτε τη συνταγή στα ελληνικά, πατήστε εδώ.


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων