Ζωγραφίζω και γράφω για το Περιβάλλον

Σας υποσχεθήκαμε  ότι θα ανεβάσουμε  τις εργασίες μας από την όμορφη εμπειρία μας στη συμμετοχή μας στην:

Εβδομάδα Περιβάλλοντος και στην Αειφορία.

Αειφορία….μια ωραία λέξη που ακούγαμε για πρώτη φορά.Η κυρία μας εξήγησε ότι: Αειφορία ή Αειφόρος  ανάπτυξη χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη  «που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες»

Βασίζεται σε δυο παράγοντες:

Ανθρώπινες Ανάγκες και Περιβάλλον. Αφορά στη διαχείριση των πόρων, όπως η ενέργεια, το νερό, η ύλη, η γη.

Μας μίλησε ακόμα για τους Ανανεώσιμους πόρους:

Ανανεώσιμοι πόροι όπως ζωντανοί οργανισμοί για τροφή, ρουχισμό, οικοδόμηση, ιατρικές εφαρμογές κλπ. δεν απαιτείται να μειωθούν  εάν ο ρυθμός χρήσης  δεν ξεπερνά τη φυσική αναπαραγωγή τους.

Αλλά και για τους μη Ανανεώσιμους:

Οι μη Ανανεώσιμοι πόροι (καύσιμα, μέταλλα κλπ.) απαιτούν περιορισμό στη χρήση  και εναλλακτικές  λύσεις.

Ο δρόμος για την Αειφορία περνά από την μείωση της υπερκατανάλωσης, άρα και της παραγωγής.

Δίνουμε  έμφαση στην Μείωση στην Επαναχρησιμοποίηση και στην Ανακύκλωση.

20151015_120653

20151015_120731 20151015_120809 20151015_120819 20151015_120900 20151015_120915 20151015_121049 20151015_121100 20151015_121121 20151015_121143 20151015_121220 20151015_121321 20151015_121348 20151015_121405