Τι μένει στη μνήμη των παιδιών από το σχολείο ;

 

Σύμφωνα με  ειδικούς παιδαγωγούς στην μνήμη των παιδιών από το σχολείο μένουν τα εξής :