Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Ταξιδιωτικών  Γραφείων  για πραγματοποίηση  Σχολικής  Εκδρομής  στη  Βουλή  των  Ελλήνων.

 

 » (συνέχεια…)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                   Νέα Φιλαδέλφεια, 8–12–2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                   Αριθ.  Πρωτ. 150