Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Ταξιδιωτικών  Γραφείων  για πραγματοποίηση  Σχολικής  Εκδρομής  στη  Βουλή  των  Ελλήνων.

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                   Νέα Φιλαδέλφεια, 8–12–2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                   Αριθ.  Πρωτ. 150    
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π.Ε.  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΚΗΣ    
6/Θ  ΔΗΜ.  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   ΠΡΟΣ
———————————————————————   Hatta
  Ταχυδρ.  Διεύθυνση : Νέα Φιλαδέλφεια  – Τ.Κ. 54500   Σύνδεσμο  των  εν  Ελλάδι  Τουριστικών
  Πληροφορίες            : Χρήστος Καγιάννης   & Ταξιδιωτικών  Γραφείων
  Τηλέφωνο-Fax         : 2310 – 786010   Ξενοφώντος  14 – Τ. Κ. 105 57  ΑΘΗΝΑ
  Email                         : dimnfil@sch.gr    
    Email : hatta@hatta.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  Ταξιδιωτικών  Γραφείων  για πραγματοποίηση  Σχολικής  Εκδρομής  στη  Βουλή  των  Ελλήνων.

 

 

Παρακαλούμε, όσα  Ταξιδιωτικά  Γραφεία  επιθυμούν, να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  και  να  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους  σχετικά  με  την  εκδρομή  του  Σχολείου  μας.

 

Η  προσφορά  κατατίθεται  σε  κλειστό  φάκελο  στο  Σχολείο.

 

Με  κάθε  προσφορά  κατατίθεται  από  το  Ταξιδιωτικό  Γραφείο  απαραιτήτως  και  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  διαθέτει  Βεβαίωση  Συνδρομής  των  Νομίμων  Προϋποθέσεων  για  τη  Λειτουργία  Τουριστικού  Γραφείου  και  η  οποία  βρίσκεται  σε  ισχύ.

 

1. ΣΧΟΛΕΙΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  –  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ·         Βουλή  των  Ελλήνων – Αθήνα  (3  ημέρες – 2  διανυκτερεύσεις)

·         Αναχώρηση  30 – 3 – 2018  και

·         Επιστροφή  1 – 4 – 2018

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) ·         45  (22  μαθητές/τριες +  23  γονείς – συνοδοί)

·         3  εκπαιδευτικοί  συνοδοί

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ·         ΟΔΙΚΗ

Λεωφορείο *  (Δρομολόγιο : Νέα Φιλαδέλφεια – Αθήνα  με  όλες  τις  προβλεπόμενες  εσωτερικές  μετακινήσεις  και  επιστροφή)

·         (Εναλλακτικά) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Αεροπλάνο (Θεσ/νίκη –Αθήνα – Επιστροφή)

Λεωφορείο * για μετακινήσεις προς και από

αεροδρόμια και εντός της Αθήνας

* Λεωφορείο  με  προδιαγραφές  ασφαλούς, άνετης  και  σύγχρονης  μετακίνησης

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή) ·         Ξενοδοχείο  4 * ή 5*

·         2  πρωινά  γεύματα  (Σάββατο  31-3-2018  και  Κυριακή  1-4-2018)

·         21  δίκλινα  δωμάτια  και 1 τρίκλινο για  μαθητές/τριες – γονείς  και

·         3 μονόκλινα  δωμάτια  για  εκπαιδευτικούς

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.) ·          Κύριοι  χώροι  επισκέψεων : Βουλή  των  Ελλήνων –   Αρχαιολογικό  Μουσείο  Ακρόπολης –Ακρόπολη –Εθνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’
7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή) ΝΑΙ
8. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΟΧΙ
9. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
10. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ( ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΑ συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ

 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τρίτη  19  Δεκεμβρίου  2017 – Ώρα : 12:30΄
12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Τετάρτη  20  Δεκεμβρίου 2017 – Ώρα : 12:30΄

 

*  Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.

    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ