Διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση «Συζητώντας για τα Όρια και τη διαχείρισή τους στη σχέση μας με τα Παιδιά»

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του σχολείου μας για τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, συνδιοργανώνουμε με το Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση για γονείς και εκπαιδευτικούς, σε συνεργασία με το Δίκτυο Άλφα, με θέμα «Συζητώντας για τα Όρια και τη διαχείρισή τους στη σχέση μας με τα Παιδιά»

Εισηγήτρια: : Λαγουμάκη Αθηνά, Ψυχολόγος –

 » (συνέχεια…)

eTwinning: Συμμετοχή του σχολείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “We ‘re all the same”

 

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές
Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να
μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν

 » (συνέχεια…)