Προσωπικό Σχολείου

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας για το έτος 2023-2024 είναι:

Διευθυντής: Καγιάννης Χρήστος

Δάσκαλοι

Α  τάξη: Παπαναγιώτη Ζωή

Β  τάξη: Κουλούρης Βασίλειος

Γ  τάξη: Πασπαλτζής Νικόλαος 

Δ  τάξη: Βαϊναλή Μαρίνα 

Ε  τάξη: Χατζή Μαρία                                          

Στ   τάξη: Παπαναγιώτη Ζωή

Τμήμα Ένταξης: Αντεκελίδου Ελένη

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

Αγγλικά: Βαντόλα Χριστίνα – Τσερκέζη Αικατερίνη

Γερμανικά: Τσιαντούλα Σταυρούλα

Γαλλικά: Τουφεξή Φωτεινή

Φυσική Αγωγή: Ζέικου Δήμητρα

Εικαστικά: Τουφεξή Άννα

Θεατρική Αγωγή: Μπαλτατζή Νεφέλη

Μουσική: Γερεμπακάνης Εμμανουήλ

ΤΠΕ: Σέντας Παναγιώτης