Μύθος είναι τον αλλάζω…κι όπως θέλω τον ταιριάζω!

Μύθος είναι τον αλλάζω…κι όπως θέλω τον ταιριάζω!

Στην ενότητα της Γλώσσας  «Η Ελιά» αναφέρεται ο μύθος που αναδεικνύει την Αθηνά νικήτρια στη διαμάχη της με τον  Ποσειδώνα για την επικράτηση στην πόλη των Αθηνών λόγω της χρησιμότητας του δώρου που έκανε στη  πόλη.