Δημιουργία και λειτουργία Εργαστηρίου Πληροφορικής στο σχολείο μας

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, προμήθευσε το σχολείο με Η/Υ, διαμορφώθηκαν ανάλογα οι χώροι διδασκαλίας με τη συνεργασία του Δήμου και της οικείας Σχολικής Επιτροπής και πλέον το σχολείο μας διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. Οι τυχεροί που εγκαινίασαν το Εργαστήριο ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης στις 2 Απριλίου.

Το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕ) είναι εργαστηριακό και δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιούν τους Η/Υ, να εξασκούνται και να κάνουν τη θεωρία πράξη.