Ανακύκλωση τηγανέλαιων στο σχολείο μας

Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης »Ανακύκλωση: Ένας θησαυρός» που υλοποιούμε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης, ασχοληθήκαμε και με την ανακύκλωση των τηγανέλαιων. Πρώτα αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο και ενημερωθήκαμε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τηγανέλαιου ως απόρριμμα και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο το σχολείο και τους γονείς.

Δημιουργήσαμε ομαδικά ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράσαμε σε κάθε οικογένεια. Αφού συμπληρώθηκε και μας επιστράφηκε, περάσαμε στην αποδελτίωσή του. Η πλειοψηφία των οικογενειών ήταν θετική στην ανακύκλωση του τηγανέλαιου. Επόμενο βήμα ήταν η επαφή μας με την εταιρεία συλλογής και μεταποίησης τηγανέλαιου, η οποία μας προμήθευσε το δοχείο εναπόθεσης των ελαίων. Ήδη το πρώτο μας βαρέλι είναι γεμάτο και προχωράμε στο επόμενο!!!

Με τη συνεργασία και την προσφορά όλων συμβάλλουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε ό,τι ένα λίτρο χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου ρυπαίνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, την ποσότητα δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο μέσος άνθρωπος σε 14 χρόνια. Αν όμως ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ισόποση ποσότητα βιοκαυσίμου. Το βιοκαύσιμο έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αναλογίες με αυτό. Μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό καύσιμο όπως π.χ. το πετρέλαιο σε χρήσεις όπως η θέρμανση ή η κίνηση.

Άλλα οφέλη από την ανακύκλωση τηγανέλαιων είναι η μείωση της ρύπανσης των υδάτινων πόρων του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. Οι φυσικοί πόροι εξοικονομούνται και το περιβάλλον μας προστατεύεται.

Σας καλούμε λοιπόν να σταθείτε σύμμαχοι στην προσπάθειά μας συνεχίζοντας την ανακύκλωση τηγανέλαιων και την επόμενη σχολική χρονιά!!!

Αφήστε μια απάντηση