ΒΙΒΛΙΑ

Σήμερα, 12-04-2024, παραλάβαμε όλα τα σχολικά βιβλία για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025, τα οποία θα μοιραστούν στα παιδιά τον Σεπτέμβριο.