Ευχαριστούμε τα μέλη της Σχ. Επιτροπής ΠΕ Δ. Αμαρουσίου και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο κ. Ελένη Βλάχου Σταματάκη,  που σήμερα, 08-12-2022, φρόντισαν να παραλάβουμε γάντια μιας χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και απολυμαντικά επιφανειών προς κάλυψη των αναγκών του σχολείου.