Η Σχ. Επιτροπή του Δ. Αμαρουσίου πρόσφερε παιδικές μάσκες στα σχολεία για την κάλυψη των αναγκών τους. Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη.