Ευχαριστούμε θερμά  την  Πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής ΠΕ Δ. Αμαρουσίου,  κ. Ελένη Βλάχου-Σταματάκη, για  την πρωτοβουλία που έλαβε να εφοδιάσει  τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία του Δήμου με  φωτοτυπικό χαρτί,   για την κάλυψη αναγκών του σχολείου. Βρίσκεται  πάντα κοντά στα σχολεία και χαίρει της εκτίμησής μας.