Η Αγγελική Λαδά  είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Γλωσσολογίας του ΤΑΓΦ, ΕΚΠΑ. Η διατριβή της εστιάζει στην χρήση του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τα Αγγλικά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources-OERs) στο «Φωτόδεντρο» http://photodentro.edu.gr.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής με σκοπό η ανταπόκρισή σας στην έρευνα να βοηθήσει σημαντικά τον ευρύτερο σχεδιασμό του παιδαγωγικού πλαισίου αξιοποίησης του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και των υπηρεσιών OERs για την ξενόγλωσση εκπαίδευση. Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και εθελοντική και τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείστε θερμά να αφιερώσετε 10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://photodentro.limequery.com/218614?lang=el