Το ηλεκτρονικό μάθημα «Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning και έχει σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης web 2.0 εργαλείων σε eTwinning projects.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Το εν λόγω ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μικρή εμπειρία σε etwinning προγράμματα (0 1 έργα) και έχει στόχο την ικανότητα χρήσης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων εργαλείων Web 2.0 σε ένα eTwinning project

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τελειώνοντας αυτό το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει ότι εργαλεία web 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, όσο και σαν υποστηρικτικό εργαλείο συνεργατικών projects, αφού αποδεδειγμένα :
Αυξάνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών
Δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
Συνεισφέρουν στην αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
Προσφέρουν δυνατότητες για καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
Ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των μελών μίας ομάδας αλλά και μεταξύ ομάδων συνεργασίας.

Χρονοδιάγραμμα μαθήματος
Ενότητα 1 (αναμενόμενη διάρκεια 3 ημέρες) – Γνωριμία με το περιβάλλον του moodle, απορίες για το μάθημα, τεχνικές απορίες, μίνι κουίζ, φόρουμ γνωριμίας.
Ενότητα 2 (αναμενόμενη διάρκεια 4 ημέρες) – Voki δημιουργία του voki σας στο Profil σας, – Glogster, δημιουργία συνεργατικής αφίσας – Prezi, δημιουργία συνεργατικής παρουσίασης.
Ενότητα 3 (αναμενόμενη διάρκεια 2 ημέρες) – wallwisher δημιουργία wallwisher με την ομάδα σας, titanpad, δημιουργία titanpad με την ομάδα σας.
Ενότητα 4 (αναμενόμενη διάρκεια 2 ημέρες) – oovoo, δημιουργία λογαριασμού, πραγματοποίηση μίας συνομιλίας βίντεο-συνδιάσκεψης με την ομάδα σας- Αξιολόγηση μαθήματος

Το μάθημα θα διαρκέσει 11 μέρες και η επιτυχής παρακολούθησή του (συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος) θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εξ ‘ αποστάσεως σεμιναρίου 30 ωρών.

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 30 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης σεμιναρίου (έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 21-12-2012):

http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=14177&lang=el

Πηγή: http://www.etwinning.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
“Links in Education”

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: “Links in Education” στις 16 Φεβρουαρίου 2012 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, με θέματα που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Στόχος της ημερίδας μας θα είναι η ενδυνάμωση των συναδέλφων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών. Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες της ημερίδας θα είναι:

networking
new practices in ELT
mobility programmes
classroom management

Παρακαλούμε θερμά να καταθέσετε περίληψη με τις προτάσεις σας έως 10 Ιανουαρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pekade.gr

Πηγή: http://www.pekade.gr/