Παρουσίαση δρώμενου από το Εργαστήριο Θεάτρου

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων από την εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής κ. Νεφέλης Μπαλτατζή στο Εργαστήριο Θεάτρου του Σχεδίου Δράσης ”Ανακαλύπτοντας τα ταλέντα μας”, έγινε σήμερα η παρουσίαση ενός δρώμενου από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. Οι μικροί/ές ”ηθοποιοί” εισέπραξαν το θερμό χειροκρότημα των συμμαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου αλλά και των παρευρισκόμενων γονέων. Επιτυγχάνεται έτσι η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησής τους αλλά και η αναγνώριση από τη σχολική κοινότητα, στοιχεία απαραίτητα για μια πιο αποτελεσματική μάθηση.

Παρουσίαση Εργαστηρίου Θεάτρου 1  Παρουσίαση Εργαστηρίου Θεάτρου 2