Διάκριση του σχολείου μας στον 10ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα

Το σχολείο μας έλαβε μέρος στον 10ο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής στην Αγγλική Γλώσσα (10th Creative Competition for Elementary Students Region of Central Macedonia) στην κατηγορία ”Letter” με τρεις συμμετοχές μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης. Η μαθήτρια του σχολείου μας Μαρία Σόνια Μ. κέρδισε το δεύτερο βραβείο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τον αγγλόφωνο διαγωνισμό διοργάνωσε το Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ με στόχο οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες να ενθαρρυνθούν στο να:

● καλλιεργήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες στον γραπτό λόγο,
● εξασκηθούν σε διάφορους τύπους του γραπτού λόγου
● αναπτυχθεί η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική σκέψη τους, με σκοπό να
ενισχυθεί το μαθησιακό τους ενδιαφέρον για την αγγλική γλώσσα,
● καλλιεργήσουν πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και δεξιότητες που συμβάλλουν στην
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια στην διακριθείσα μαθήτρια αλλά και στους άλλους δύο συμμετέχοντες μαθητές Βασίλειο Κ. και Μπερτίν Μ.