Φιλαναγνωσία με την Γ’ τάξη

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης πέρασαν ένα δημιουργικό δίωρο στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας διαβάζοντας βιβλία της αρεσκείας τους. Ζωγράφησαν σκηνές από το βιβλίο αλλά…. έγιναν και συγγραφείς αλλάζοντας το τέλος της ιστορίας τους!

result image 2