Βιωματική μάθηση του ζ και υ

Τα παιδιά της Α΄δημοτικού μαζί με τη δασκάλα τους έφτιαξαν ρυζόγαλο κατά τη διδασκαλία του υ και ζ. Οι μικροί μαθητές ενθουσιάστηκαν με τη διαδικασία αλλά και τη νοστιμιά του ρυζόγαλου.

.jpg32