Δωρεά βιβλίων από τη Λέσχη Lions Θεσσαλονίκης »Αριστοτέλης»

Έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων, δερματόδετων παλαιότερων εκδόσεων, εκ μέρους του κ. Γεωργίου Κακουλίδη, δώρισε στο σχολείο μας για τη σχολική μας βιβλιοθήκη η Λέσχη Lions Θεσσαλονίκης »Αριστοτέλης». Ευχαριστούμε θερμά γι΄ αυτήν την πρωτοβουλία την Πρόεδρό της κ. Λίτσα Δείνα!

βιβλίων