Εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου, εγκεκριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, υλοποιήθηκαν στο σχολείο τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 εκπαιδευτικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου, εγκεκριμένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Τα προγράμματα πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων με την παρουσία εμψυχώτριας του εκπαιδευτικού οργανισμού «Φωτόγραμμα» και τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας. Συγκεκριμένα,  και για την υποστήριξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα:

-‘’Άγρια Ζώα της Ελλάδας’’ για την Α΄ και Β΄ τάξη

-‘’Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κόσμου’’ για την Γ΄ και Δ΄ τάξη

-‘’ Νικάμε τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό’’ για την Ε΄ και Στ΄ τάξη.

IMG 20211213 083150 Αντιγραφή  IMG 20211213 084302 Αντιγραφή