Συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Σχολικού Συνεταιρισμού

Συγκροτήθηκαν τα όργανα διοίκησης του Σχολικού Συνεταιρισμού »Τα ρόδια» για το σχολικό έτος 2021-22. Είχε προηγηθεί, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στην τάξη, η εκλογή των μαθητών/τριών στα όργανα ( 3 μαθητές/τριες από την Στ΄ τάξη, 3 από την Ε΄ και 2 από τη Δ΄ τάξη). Η συγκρότηση έγινε ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Τρύφωνας Καμπουρόπουλος (μαθητής της Στ΄ τάξης)

Αντιπρόεδρος: Μαρία Καλαϊτσόγλου (μαθήτρια της Στ΄ τάξης)

Γραμματέας: Σταύρος Καλαϊτσόγλου (μαθητής της Ε΄ τάξης)

Μέλος: Γιώργος Μαυρίδης (μαθητής της Ε΄ τάξης)

Τριμελής Διαχειριστική Ομάδα: Δήμητρα Ζέικου (εκπαιδευτικός), Ευθυμία Στρατάκη (γονέας), Άννα Κοκκινίδου (μαθήτρια Δ΄ τάξης).

Η εκπαιδευτικός Δήμητρα Ζέικου ορίζεται ως συντονίστρια του Σχολικού Συνεταιρισμού.

Εποπτικό Συμβούλιο:

Συμέλα Παπαδοπούλου (μαθήτρια της Στ΄ τάξης), Ζωή Κάκαρη (μαθήτρια Ε΄ τάξης), Μαρία Δημητριάδου (μαθήτρια Δ΄ τάξης), Δημήτρης Τασούλης (εκπαιδευτικός), Κατερίνα Σαχταρίδη (γονέας).