Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Ενδοσχολική επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας μετά το πέρας των εκδηλώσεων για την 17η Νοεμβρίου. Το πρώτο θέμα επιμόρφωσης αφορούσε την “Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια” με εισηγητές τον Διευθυντή κ. Καγιάννη Χρήστο και τις εκπαιδευτικούς Παπαναγιώτη Ζωή και Σπυριδοπούλου Ελένη. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σχετικά με την χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την κυκλοφοριακή αγωγή του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, την οποία και θα αξιοποιήσουν σε προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής στην ευέλικτη ζώνη.

 Ακολούθησε επιμόρφωση από τον Διευθυντή, κ. Καγιάννη Χρήστο με θέμα “Διαταραχές στη σχολική ηλικία- Σχολικό Πλαίσιο”. Σχετικές πληροφορίες και υλικό για την εισήγηση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάκτρια άρθρου: Σπυριδοπούλου Ελένη