Φρεδιανό δίκτυο τηλεφωνίας!

Σχεδόν όλοι,  γνωρίζουμε, το πείραμα με τα ποτήρια και τον σπάγγο. Ενώνουμε τα δύο ποτήρια με τον σπάγγο. Ένα παιδί μιλάει στο ένα ποτήρι και το άλλο ακούει,τι είπε ο συμμαθητής  στο δεύτερο ποτήρι. Με αυτό το πείραμα οι μαθητές γνωρίζουν απλοϊκά, WP_20170131_005τον τρόπο που λειτουργεί ένα τηλέφωνο, καθώς και  πώς τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν  μέσω του σπάγγου από το ένα ποτήρι(πομπός) στο άλλο (δέκτης). Στο δημοτικό σχολείο Φρε, προχωρήσαμε το πείραμα αυτό, λίγο πιο πέρα. Αναρωτηθήκαμε αν  θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο τηλεφωνίας από ποτήρια δένοντας τις άκρες μεταξύ τους. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι το δίκτυο μας λειτουργούσε! Μπορούσε να μιλήσει ένας μαθητής και οι άλλοι τέσσερις να τον  ακούν καθαρά και κανονικά. Το πείραμα αυτό μας άνοιξε τα φτερά για το παρακάτω project:

Σενάριο

Πέντε φίλοι ζουν στις πέντε ηπείρους. Οι μαθητές διαλέγουν σε ποια χώρα συγκεκριμένα ζουν. Βρίσκουν από το διαδίκτυο πληροφορίες για αυτήν τη χώρα( wikipedia, Google Earth κτλ), και περιγράφουν σε μία παράγραφο τον τρόπο ζωής τους. Το σενάριο αναφέρει ότι αυτοί οι φίλοι έχουν καιρό να μιλήσουν, και περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν τους φίλους τους, στο τηλέφωνο.

Έπειτα εκτυπώνουμε τις μικρές ιστοριούλες και βγαίνουμε στην αυλή για να μιλήσουμε και οι πέντε στο…τηλέφωνο!

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας στηρίχτηκε σε πολλά διδακτικά αντικείμενα.Όπως:

  1. Φυσική ( πειράμα για τον ήχο και την λειτουργία τηλεφώνου).
  2. Έκφραση( γραπτή περιγραφή του τρόπου ζωής στη χώρα που ζούν οι φίλοι).
  3. Γεωγραφία ( πληροφορίες για τις ηπείρους και τις χώρες στις οποίες ζουν).
  4. Δημοκρατία ( σέβομαι τους άλλους, ακούω τους άλλους, μιλάμε όλοι ).
  5. Πληροφορική ( χρήση διαδικτύου,προγραμμάτων κ.α).

WP_20170131_001 WP_20170131_002 WP_20170131_003 WP_20170131_004  WP_20170131_006