Κρυπτόλεξο της ψηφιακής μας τάξης

ΤΜΗΜΑ 3ο κας Πετρούλας
Χ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Α

Ε Δ Ξ Κ Δ Ρ Ε Υ Θ Υ Μ Η Σ Ν

Λ Ρ Δ Ξ Ξ Ρ Ρ Μ Π Ρ Α Ι Α Ν

Ε Φ Φ Σ Α Ρ Ξ Τ Ρ Μ Α Ρ Ι Α

Ν Ρ Σ Ψ Β Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ν

Η Χ Ζ Ζ Α Τ Τ Θ Ψ Γ Θ Ξ Γ Χ

Ψ Φ Ο Φ Γ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Σ

Χ Ο Χ Α Χ Σ Ο Ι Ω Α Ν Ν Α Β

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Γ Β Ν Χ Ι Φ

Ο Π Χ Χ Χ Η Ν Μ Ο Λ Φ Τ Τ Ω

Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ Δ Α Ψ Δ Ε Β Α

Ω Χ Ψ Ν Α Τ Α Λ Ι Α Τ Μ Σ Ν

Β Ν Λ Π Σ Ρ Ρ Ψ Ψ Η Ω Η Γ Ν

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Θ Υ Ρ Σ Σ

Τι σημαίνει Κρυπτόλεξο ? Κρυμμένες λέξεις! Οι λέξεις είναι τα ονόματα σας .Κοιτάω προσεκτικά και ανακαλύπτω το όνομα μου.
Το βάφω με κίτρινο χρώμα.
Αν θέλω και ξέρω βάφω και το όνομα κάποιου φίλου ή φίλης μου. Εδώ κρύφτηκαν 15 ονόματα όσοι εσείς ,κάθετα και οριζόντια
( Δεν χρειάζεται να τα βρείτε όλα )
ΤΜΗΜΑ 1ο κας Φωτεινής

Μ Ξ Α Ν Θ Η Π Β Α Γ Γ Ε Λ Η Σ Ω Β Ε Μ Ε

Ω Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ Ε Τ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Β Ν Κ

Ν Ι Κ Ο Λ Ε Τ Τ Α Σ Β Μ Α Ρ Ι Α Σ Ο Υ Π

Ε Σ Ξ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Ρ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α

Δ Ε Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Τ Σ Ε Λ Ε Ν Α Σ Δ Ο Μ

Ο Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Ζ Φ

Σ Ι Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Α Γ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Υ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ε Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ι
Καλή διασκέδαση στο ψάξιμο!
Ο πίνακας δεν εμφανιζόταν εδώ όπως αυτός που σας έστειλα έχει κάποιες μικροδιαφορές