Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου μας για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

1. Βουγιατζή Φωτεινή (Οργανικά τοποθετημένη)

2. Αδαμίδου Αικατερίνη (Αποσπασμένη)

3.  Σκλιοπίδου Ευανθία (Αποσπασμένη)

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου μας για το σχολικό έτος 2019-2020 είναι:

1. Βουγιατζή Φωτεινή (Οργανικά τοποθετημένη)

2. Σινάνογλου Αθανασία (Οργανικά τοποθετημένη)

3. Τζιούτζια Χάιδω (Αποσπασμένη)

4. Τσαμπούλη Πετρούλα (Αποσπασμένη)

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου μας για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:

1. Βουγιατζή Φωτεινή (Νηπ/γός-Οργανικά τοποθετημένη)

2. Σινάνογλου Αθανασία (Νηπ/γός-Οργανικά τοποθετημένη)

3. Τζιούτζια Χάιδω (Νηπ/γός-Αποσπασμένη)

4. Τσαμπούλη Πετρούλα (Νηπ/γός-Αποσπασμένη)

5. Αργυριάδου Μαρία (Ψυχολόγος)

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Νηπ/γείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι:

1. Βουγιατζή Φωτεινή (Νηπ/γός-Οργανικά τοποθετημένη)

2. Γιάντσιου Μαργαρίτα (Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας)

3. Σινάνογλου Αθανασία (Νηπ/γός-Οργανικά τοποθετημένη)

4. Τσαμπούλη Πετρούλα (Νηπ/γός-Αποσπασμένη)

Αφήστε μια απάντηση