Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Σχολικό έτος 2020-2021

1.Εισαγωγή

Το 23  Νηπιαγωγείο Κατερίνης υλοποιώντας την οδηγία με αριθμ.: πρωτ.: Φ.201.011.394.Α1/11-09-2020 του Τμήματος Δ΄ Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, και του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: Φ.201.011.292.Α1/31-05-2018 με  θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών» κατάρτισε Εσωτερικό Κανονισμό Σχολικής Μονάδας (ΔΑΙ) και Μνημόνιο Ενεργειών για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων κ.λ.π. .  Η σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού- πυρκαγιάς, τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές με ψύχραιμες και οργανωμένες κινήσεις που θα έχουν αποφασισθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

Σκοπός της αποστολής αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων  στο  Σχολείο αυτό μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

Στην κατεύθυνση αυτή της εκπόνησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού της σχολικής μονάδας για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • Επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό
 • ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του σχεδίου.

2.Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 23ου Νηπ/γείου Κατερίνης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φλέμινγκ 10, συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 με ευθύνη της Προϊσταμένης Βουγιατζή Φωτεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων και αφορά τη σχολική περίοδο 2020-2021.

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας(πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Οι ενέργειές που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένο αύλειο χώρο σχολικών μονάδων.

 • α. 11ο Δημοτικό Σχολείο
 • β 11ο Νηπιαγωγείο.

Για το λόγο αυτό με ευθύνη των Δ/ντών θα συζητηθούν τα κοινά θέματα των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις π.χ. διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

Το παρόν σχέδιο επικαιροποιείται κάθε σχολική χρονιά με ευθύνη της προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων και ενημέρωσης των μαθητών. Η άσκηση αυτή θα επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (μία φορά ανά τρίμηνο). Κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις με τους γονείς επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των μαθητών και ενημερώνονται οι γονείς για τις συνθήκες και τους όρους παραλαβής των μαθητών από το σχολείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στο  23ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης λειτουργούν τρία τμήματα πρωινά – υποχρεωτικά και ένα ολοήμερο- προαιρετικό . Το κτίριο του Νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελείται από δυο αίθουσες διδασκαλίας στο κυρίως κτίριο, μία αίθουσα που έχει παραχωρηθεί από το 11ο Δημοτικό Σχολείο για το 3ο πρωινό – υποχρεωτικό τμήμα, το γραφείο των εκπ/κών, την κουζίνα  και τις τουαλέτες, είναι ισόγειο. Σε περίπτωση σεισμού, ασφαλής χώρος. συγκέντρωσης των νηπίων ορίζεται ο χώρος μπροστά από το Νηπ/γείο. Για τον τόπο συγκέντρωσης , σε περίπτωση σεισμού, έχουν ενημερωθεί οι γονείς των νηπίων.

Θα γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε διαφορετικές περιπτώσεις εκδήλωσης σεισμού (ώρα μαθήματος ή διαλείμματος), ώστε τα παιδιά να είναι κατατοπισμένα και ενημερωμένα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία στάδια:

1) Ενέργειες πριν από το σεισμό

2) Ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού.

3) Ενέργειες μετά τη λήξη του σεισμού.

 

 1. Ενέργειες πριν από τον σεισμό ή άλλο έκτακτο γεγονός

1.1 Γενικά στοιχεία

Τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για την πιθανότητα αντιμετώπισης σεισμού.

Ενημερώνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι σε περίπτωση σεισμού το γενικό συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου δράσης έχει η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Βουγιατζή Φωτεινή και σε περίπτωση απουσίας της, την αναπληρώνει η κα Σινάνογλου Αθανασία .Σε περίπτωση απουσίας των προηγούμενων ατόμων το συντονισμό αναλαμβάνει η κα Τσαμπούλη Πετρούλα.

 • Αναρτάται το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε κάθε αίθουσα και σε εμφανές σημείο.
 • Ενημερώνονται οι Νηπ/γοί για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι γενικοί διακόπτες του ρεύματος, του νερού, για τη εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.
 • Γίνεται ενημέρωση των Νηπ/γών και των νηπίων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση σεισμού.
 • Τοποθέτηση κατάστασης, κοντά στο τηλέφωνο, με αριθμούς τηλεφώνων άμεσης βοήθειας, π.χ. της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Δήμου Κατερίνης.
 • Προμήθεια επαρκούς φαρμακευτικού υλικού και αντικατάσταση όσων υλικών Πρώτων Βοηθειών έχουν εξαντληθεί ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
 • Ύπαρξη φορητού ραδιόφωνου με μπαταρίες και μια σφυρίχτρα.
 • Τοποθέτηση σε χαμηλές θέσεις των αντικειμένων που έχουν μεγάλο βάρος ή όγκο.
 • Καλή στήριξη των βιβλιοθηκών, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση πτώσης τους προς τα εμπρός.
 • Ενημέρωση των γονέων για τον τόπο συνάντησης μετά το σεισμό. Ως χώρος συνάντησης ορίζεται η ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ στο κέντρο της αυλής του Δημοτικού Σχολείου, όσο γίνεται μακρύτερα από τις όψεις του κτιρίου και την περίφραξη της αυλής.
 • Ενημέρωση των νηπ/γών για τη θέση που βρίσκεται το αρχείο του νηπ/γείου και έγκαιρη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

2.2 Ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού

2.2.1.Σεισμός την ώρα του μαθήματος.

Ενέργειες εκπ/κών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους
 • Ζητούν από τους μαθητές να καλυφθούν κάτω από τα τραπέζια τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του τραπεζιού, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο μέσο του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

    Ενέργειες Μαθητών

 • Τα νήπια περιμένουν ψύχραιμα τις οδηγίες της νηπιαγωγού.
 • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα τραπέζια τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του τραπεζιού.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού(π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν στο μέσο του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Δεν εγκαταλείπουν το κτίριο χωρίς εντολή.
 • Δεν πλησιάζουν κοντά σε παράθυρα.
 • Δεν προσπαθούν να διαφύγουν από τα παράθυρα.

2.2.2. Σεισμός κατά την διάρκεια του διαλείμματος

Κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης:

 • Όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο του νηπ/γείου, σε αίθουσες ή κοινόχρηστους χώρους, δεν βγαίνουν έξω και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα επικίνδυνα σημεία, να προστατευθούν από πιθανές ανατροπές επίπλων ή αντικειμένων, καλυπτόμενοι σε ασφαλή σημεία.
  • Όσοι βρίσκονται στο προαύλιο, παραμένουν εκεί αποφεύγοντας τις επικινδυνότητες.
  • Συγκέντρωση στο κέντρο της αυλής του Δημοτικού Σχολείου.
  • Αναμονή για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του σεισμικού φαινομένου.

 2.3.Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού

2.3.1.Ενέργειες Προϊσταμένης & Εκπ/κών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.
 • Προετοιμάζουν τους μαθητές για την εκκένωση της τάξης.
 • Ζητούν από τους μαθητές να μη τρέχουν, αλλά να κινούνται με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 • Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσάς τους, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης της συγκεκριμένης αίθουσας , σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου.
 • Πρώτα βγαίνει το Τμήμα Α΄(αυτό που βρίσκεται δεξιά της εισόδου ) και στη συνέχεια το Τμήμα Β΄(αυτό που βρίσκεται στο βάθος του διαδρόμου). Το Τμήμα Γ΄ (που βρίσκεται στην αίθουσα του 11ου Δημοτικού Σχολείου μπροστά από το νηπ/γείο μας) βγαίνει κατευθείαν μπροστά στον χώρο συγκέντρωσης.
 • Οι Νηπ/γοί παίρνουν μαζί τους την Ονομαστική Κατάσταση του τμήματός τους πριν εκκενώσουν την τάξη. Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα και φεύγουν τελευταίοι από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες στη διαδρομή τους.
 • Καταμετρούν τους μαθητές όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο.
 • Αν υπάρχουν φωτιές τις σβήνουμε.
 • Αν υπάρχουν ελαφρά τραυματισμένοι, τους μετακινούμε σε ασφαλές σημείο. Δεν μετακινούμε βαριά τραυματισμένα άτομα.
 • Αν χρειάζεται τηλεφωνούμε στο Ε.Κ.Α.Β. ή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για βοήθεια.
 • Μένουμε μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί αυτές μπορεί να επιδεινωθούν με τους μετασεισμούς.
 • Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι δεν πρέπει να αγγίζουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια που είναι πεσμένα στο έδαφος, ούτε τα αντικείμενα που ακουμπούν στα καλώδια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 • Η προϊσταμένη του νηπ/γείου αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τις προϊστάμενες αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.
 • Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους και τους μαθητές τους στο χώρο καταφυγής για όσο χρόνο χρειαστεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στο χώρο καταφυγής έως ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους.
 • Καθαρίζουμε αργότερα το νηπ/γείο από σπασμένα και επικίνδυνα αντικείμενα.
 • Αν ο σεισμός ήταν μεγάλος σε ισχύ και διαπιστωθούν εκτεταμένες ζημιές, πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να αποφανθεί για την καταλληλότητα του κτιρίου.

Ενέργειες Μαθητών

 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα τραπεζάκια κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους σύμφωνα με τις οδηγίες της εκπ/κού τους.
 • Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (χωρίς να τρέχουν), γρήγορα και με τάξη.
 • Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στο χώρο καταφυγής.
 • Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπ/κούς.
 • Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα, την ώρα του σεισμού, όπως έχει ήδη αναφερθεί προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης. Στη συνέχεια κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαυλίου του Σχολείου όπου συναντούν το τμήμα τους.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση σταματά η διαδικασία της εκκένωσης και οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται(αίθουσα, τουαλέτα, διάδρομο) σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται.

Φαρμακεία πρώτων βοηθειών

 • Σταθερό φαρμακείο σε κοινόχρηστο χώρο (διάδρομος).
 • Κινητό φαρμακείο στο γραφείο της Προϊσταμένης.
 • Υπεύθυνη του φαρμακείου είναι η Νηπιαγωγός κα Τσαμπούλη Πετρούλα
 • Υπεύθυνες Νηπ/γοί διάσωσης όσων κινδυνεύουν είναι οι: η κα Σινάνογλου Αθανασία και η κα Τζιούτζια Χάιδω.
 • Ο έλεγχος για την ύπαρξη τραυματιών και η μεταφορά όσων από αυτούς κινδυνεύουν άμεσα θα γίνει στον χώρο συνάντησης με την βοήθεια των εκπαιδευτικών που έχουν οριστεί.
 • Υπεύθυνοι Πυρόσβεσης είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
 • Μετά την εκκένωση του Νηπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί θα ελέγξουν την απομόνωση των δικτύων ύδρευσης, φωτισμού και κεντρικής θέρμανσης στα σημεία των γενικών πινάκων της παροχής τους. Εάν υπάρξει πυρκαγιά χρησιμοποιούν τους πυροσβεστήρες. Η προϊσταμένη ειδοποιεί την πυροσβεστική και τα παιδιά οδηγούνται στο χώρο συγκέντρωσης που έχει εκ των προτέρων καθοριστεί.
 • Σε περίπτωση πλημμυρών όλοι οι μαθητές θα παραμείνουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου.
 • Υπεύθυνη για την απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων από τους μαθητές ορίζεται η Βουγιατζή Φωτεινή.
 • Υπεύθυνες για την παροχή μέριμνας και φροντίδας των μαθητών είναι όλοι οι εκπ/κοί του Νηπ/γείου.
 • Όσο οι μαθητές θα βρίσκονται μετά την έξοδο τους στο χώρο συνάντησης θα γίνεται προσπάθεια αποφυγής πανικού και διατήρηση της ψυχραιμίας τους από τις εκπαιδευτικούς Σινάνογλου Αθανασία, Τζιούτζια Χάιδω και Τσαμπούλη Πετρούλα εφ’ όσον βρίσκονται στο χώρο αυτό. Οι ίδιες νηπιαγωγοί παραδίδουν τους μαθητές με ονομαστική καταγραφή χρησιμοποιώντας τις καταστάσεις οι οποίες θα υπάρχουν για αυτό το σκοπό.
 • Η παράδοση των μαθητών στους γονείς ή κηδεμόνες θα γίνεται μόνο στο χώρο συνάντησης, για τον οποίο οφείλουν οι σχολικές μονάδες να τους ενημερώσουν κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.
 • Το διδακτικό προσωπικό αποχωρεί μόνο μετά την παράδοση και του τελευταίου μαθητή.
 • Το Αρχείο του Σχολείου θα γίνει προσπάθεια να απομακρυνθεί και να προστατευτεί από την καταστροφή από την Προϊσταμένη του Σχολείου και σε περίπτωση απουσίας ή για ενίσχυση από τις Νηπιαγωγούς Σινάνογλου Αθανασία, Τζιούτζια Χάιδω και Τσαμπούλη Πετρούλα μετά την λήξη και την τακτοποίηση των μαθητών στο χώρο συνάντησης.
 • Η μετακίνηση των μικρών μαθητών, εφόσον δεν εμφανίσθηκαν οι οικείοι τους για την παραλαβή τους, θα γίνει με ευθύνη των Νηπιαγωγών.
 • Δεν θα φύγει κανείς εκπαιδευτικός αν δεν παραδοθεί και τακτοποιηθεί και η τελευταία εκκρεμότητα, σε σχέση με την όλη κατάσταση των μαθητών και του σχολείου.
 • Η Προϊσταμένη θα ειδοποιήσει τις Προϊστάμενες Αρχές για ζημιές, τραυματίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστεί.
 • Αντίγραφο του παρόντος σχεδίου ετοιμότητας παραδίδεται στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδος με την έναρξη κάθε σχολικού έτους με ευθύνη της Προϊσταμένης.
 • Το παρόν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τρομοκρατική ενέργεια και γενικά κάθε συμβάν που απειλεί τη ζωή και την ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων στο σχολικό συγκρότημα και επιβάλλει την ασφαλή διακοπή της λειτουργίας και εγκατάλειψής του.
Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 199
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112
ΕΚΑΒ 166
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23513-50200
ΔΕΗ 2351023252   1050
ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1591
ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ-SOS 175
0ΤΕ 13888
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11123,

2351069452

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2351350453-454-457-458