Ενημέρωση γονέων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Ενημέρωση κι εκπαίδευση γονέων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο!

(Οκτώβριος 2022)

Υποχρέωσή μας ως ψηφιακό σχολείο να ενημερώνουμε τακτικά τουσ γονείς για την ασφάλειά τους στο διαδίκτυο!

1Μόνο έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν πρώτα τους εαυτούς τους ,όσο και τα παιδιά τους απο τις απειλές του διαδικτύου.

Σε μια προσπάθεια προστασίας της προσωπικής ζωής, της μάθησης, του παιχνιδιού, των ηλεκτρονικών μας δεδομένων και στα πλαίσια μιας ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο  θα πρέπει να  γνωρίζουμε   κάποια βασικά στοιχεία ,γιατί το Διαδίκτυο προσφέρει μεν  μια τεράστια γκάμα πλεονεκτημάτων και ευκαιριών, αλλά παρουσιάζει και αμέτρητους κινδύνους.

Μαζί με το θετικό περιεχόμενο, δυστυχώς υπάρχουν και δύσκολες και προβληματικές περιπτώσεις, από τις οποίες γονείς και σχολεία πρέπει να προστατεύουν παιδιά και νέους.

Ενέργεις και πολιτικές του σχολείου σχετικά με αυτό :

1.Εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού και των γονέων σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πώς μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά ασφάλεια στο διαδίκτυο

2.Ενημέρωση για προστασία προσωπικών δεδομένων.

3.Aύξηση της ευαισθητοποίησης των γονέων και του προσωπικού για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά 80% ,στο τέλος του σχ. έτους.

Την ευθύνη ενημέρωσης είχε η κ Παπαγιάννη Αικατερίνη σε συνεργασία με την προϊσταμένη του σχολείου Άννα Μαγκιώση

 

Επιμέλεια άρθρου : Άννα Μαγκιώση