Η δανειστική μας βιβλιοθήκη

Φέτος την δανειστική βιβλιοθήκη την ξεκινήσαμε από νωρίς κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έτσι από τον Οκτώβριο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου είχαν την ευκαιρία κάθε Παρασκευή να δανείζονται ένα βιβλίο που επιθυμούν και την Δευτέρα να το επιστρέφουν στο σχολείο μαζί με ένα ανοιχτό φύλλο αξιολόγησης για το βιβλίο, εκφράζοντας την άποψή τους για το αν τους άρεσε και να αποτυπώσουν κάτι που τους έκανε εντύπωση. 

Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας “Τα βιβλία σου δίνουν φτερά”, το Νηπιαγωγείο απέκτησε τις δικές του τσάντες δανειστικής βιβλιοθήκης και το κάθε παιδί απέκτησε τη δική του κάρτα  δανειστικής βιβλιοθήκης μαζί με τους κανόνες της βιβλιοθήκης μας, ώστε να τους καλλιεργηθεί η σωστή αναγνωστική συμπεριφορά.

IMG 20240412 121559 IMG 20240329 125836 IMG 20240329 125829

Μια ακόμα δράση που εντάχθηκε στη δανειστική μας βιβλιοθήκη είναι η λειτουργία ανταλλακτικής βιβλιοθήκης. Κάθε παιδί έφερε στο σχολείο από ένα δικό του βιβλίο το οποίο θα παραμείνει στο σχολείο μέχρι τη λήξη στη σχολικής χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα ανταλλάξουν τα αγαπημένα τους βιβλία. Και η παραπάνω δράση εντάχθηκε στο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας. Η καθιέρωση της  δανειστικής βιβλιοθήκης αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, πράγμα που συμβάλλει στη θετική στάση του παιδιού αλλά και της οικογένειας απέναντι στο βιβλίο. Επίσης δίνει τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης σε όλες τις οικογένειες στα βιβλία ανεξαρτήτως κοινωνικοοικομικού περιβάλλοντος.