Ευχαριστήρια επιστολή για δωρεά

1

Με την παρούσα επιστολή εκπροσωπώντας τόσο το εκπαιδευτικό όσο και πρωτίστως το μαθητικό δυναμικό του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε θερμά τους   κυρίους: Βασιλάτο  Νικόλαο,  Θεοδωρακάτο Σπυρίδωνα για τη δωρεά τους στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων (αγορά και εγκατάσταση παιχνιδιών εξωτερικού χώρου: δύο σπιτάκια εξωτερικού χώρου, παιδική μπασκέτα, παιδικές μπάλες μπάσκετ, δάπεδο ασφάλειας περιμετρικά των παιχνιδιών) αλλά και τον κ. Λυκούδη Ιωάννη για τη συμμετοχή του στην παραπάνω δωρεά αλλά και για τη συνεχή προσφορά  και  αμέριστη συμπαράστασή του τα τελευταία δύο χρόνια.

Τέτοιες πρωτοβουλίες, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αποτελούν παράδειγμα ελπιδοφόρο.

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων

316917893 1246263069283343 5800197781429937524 n 2 316648428 523938626309056 2800636368227979513 n 1 316668625 2991978684436560 5189334257559546771 n 1

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 39731/Δ2/20-03-2020 (https://register.sch.gr/students/docs20/39731_psd.pdf) δίνεται η δυνατότητα παροχής προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν σε όλες τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (προνηπίων αλλά και νηπίων που δεν έχουν κάνει εγγραφή την περασμένη σχολική χρονιά), καλούνται να φροντίσουν για την εγγραφή των παιδιών τους στο ΠΣΔ.  Παρακάτω ακολουθούν οι σχετικές οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών. Επικοινωνήστε με την Δ/νση του σχολείου για περαιτέρω διευκρινίσεις.

https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

 

Δωρεά προτζέκτορα

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους (2022-2023) για το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων ξεκίνησε με την ευγενική χορηγία (δωρεά) ενός προτζέκτορα. Ο εξοπλισμός του σχολείου μας με το πολύ χρήσιμο αυτό εποπτικό μέσο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του παιδαγωγικού μας έργου, αξιοποιώντας τον πολύ συχνά  σε  διάφορες δράσεις  (προβολές εκπαιδευτικών βίντεο, ενημερωτικές/ επιμορφωτικές συναντήσεις κ.ά.). Ο δωρητής ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Τον ευχαριστούμε θερμά. 306831820 472635351413319 6701064505977792051 n

Εργαστήρια δεξιοτήτων σχολικού έτους 2022-2023

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΦΕΚ 3567/τβ/4-8-2021) αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση που σχετίζεται με την προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων.

Σκοπός τους είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στο μαθητικό δυναμικό. Στους επιμέρους στόχους τους είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) Θεματικούς Κύκλους –
Ενότητες που  προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ
ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα). Η θεματολογία
απεικονίζεται παρακάτω:

.png

Για το σχολικό έτος 2022- 2023 έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια δεξιοτήτων (κατά την υλοποίησή τους η σελίδα θα εμπλουτίζεται με σχετικό υλικό):

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ : ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

«Γνωρίζω το δάσος της περιοχής μου /Το άλσος Λαυράγκα». 

Κύρια επιδίωξη  της θεματικής είναι η  ανάπτυξη της καλλιέργειας του σεβασμού  και της ευαισθητοποίησης σε σχετικά με το οικείο φυσικό περιβάλλον ζητήματα. Στόχος είναι σταδιακά τα παιδιά να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ των δικών τους πράξεων και τον αντίκτυπό αυτών στο οικείο φυσικό περιβάλλον τους. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα προσφιλές στα παιδιά αλλά  προσφέρεται και  για πληθώρα βιωματικών μαθησιακών εμπειριών. Το σενάριο αυτό προωθεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες που ξεκινούν από τα βιώματα και τα ενδιαφέροντά τους, περιλαμβάνουν το παιχνίδι αλλά και επιστημονικές μεθόδους και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν. Επιπλέον λόγω της πολτιστικής ιστορίας του άλσους Λαυράγκα αναμένεται η δημιουργία συνδέσεων με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 

Θεματικός Άξονας: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

«Ταξίδι στο διάστημα». Μέσα από ένα θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά αναμένεται να αναπτυχθούν δεξιότητες ψηφιακής μάθησης , τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης. Μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αναμένεται τα παιδιά να  γνωρίσουν την υδρόγειο σφαίρα, τι συμβολίζει, εντοπίζουμε τη χώρα μας στην υδρόγειο, να αντιληφθούν την κίνηση της γης γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν την εναλλαγή ημέρας-νύχτας , να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μέσα από εφαρμογές  (π.χ. NASA ), να μάθουμε για την προέλευση των ονομάτων των πλανητών κ.α.

Θεματικός Άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

«Ενεργώ ως πολίτης» . Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση των μαθητών/τριών ως ενεργών πολιτών, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, της αναλυτικής τους ικανότητας, των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, της διαπολιτισμικής τους κατανόησης, της ικανότητάς τους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, της ευελιξίας και προσαρμοστικότητάς τους, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται ώστε να κατανοήσουν τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Θεματική Ενότητα – Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

«Το παπάκι πάει». Ένα πρόγραμμα από το Χαμόγελο του παιδιού  με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια τους.

Έναρξη σχολικής χρονιάς 2022-2023 – Aγιασμός

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων ο  Αγιασμός. Την ημέρα εκείνη τα παιδιά θα προσέλθουν συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους  δίχως σχολικές τσάντες.

Από την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά στο πλήρες ωράριο του υποχρεωτικού και του προαιρετικού ολοήμερου τμήματος.

Ώρα προσέλευσης 8:15 π.μ. – 8:30 π.μ.

Ώρα αποχώρησης υποχρεωτικού τμήματος: 13:00 μ.μ. και

Ώρα αποχώρησης προαιρετικού ολοήμερου τμήματος: 16:00 μ.μ. (μόνο για τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο).

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου

Συνεργατική βιβλιοθήκη Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, Νηπιαγωγείου Περιθωρίου Δράμας και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Μια ψηφιακή συνεργατική βιβλιοθήκη για τους μαθητές τριών Νηπιαγωγείων της Ελλάδας.

Η δικτύωση των Νηπιαγωγείων στη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολυποίκιλους τρόπους. Το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων προς αυτή την κατεύθυνση δημιούργησε σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία Περιθωρίου Δράμας και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με προτάσεις παραμυθιών προς δανεισμό για τους μικρούς μας φίλους. Καθένας από τους μαθητές μας διάλεξε το παραμύθι της επιλογής του. Για τα επόμενα Σαββατοκύριακα τα παιδιά θα διαλέγουν μεταξύ αυτών.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι :

  1. εύκολη και άμεση πρόσβαση σε βιβλία πολλών κατηγοριών
  2. εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
  3. διατήρηση των βιβλίων σε άριστη κατάσταση με τη μορφή ψηφιακού υλικού
  4. παράλληλη διάθεση σε πολλούς χρήστες

Ακολουθεί λοιπόν η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη και σας ευχόμαστε  καλές αναγνώσεις!

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων στην παρακολούθηση της παρουσίασης με θέμα «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο-προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία»

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η παρουσίαση που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με θέμα «Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο-προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία». Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων Βασιλοπούλου Σπυριδούλα και Κατσούλη Αικατερίνη, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,  μερίμνησαν για την παρακολούθηση της συγκεκριμένης παρουσίασης με αφορμή το σχέδιο Δράσης Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας που εκπονούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενδυνάμωση του ιστολογίου blog.

3 4 5 6 7 8 9 10

11

Η εν λόγω παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9-5-2022 και σε αυτήν έλαβαν μέρος 232 συμμετέχοντες.

Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για την καθηλωτική παρουσίαση και την εποικοδομητική συζήτηση.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

Βασιλοπούλου Σπυριδούλα

Κατσούλη Αικατερίνη

Διεξαγωγή ενδοσχολικής επιμόρφωσης Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης και Φαρακλάτων με θέμα τη «Δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και ενδυνάμωση του ιστολογίου σχολικής μονάδας»

Διεξαγωγή ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα τη «Δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και ενδυνάμωση του ιστολογίου σχολικής μονάδας» στα πλαίσια του σχεδίου Δράσης Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας που εκπονείται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 από το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενδυνάμωση του ιστολογίου blog.

Την Τετάρτη 4-5-2022 οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων είχαν την τιμή να παρακολουθήσουν διαδικτυακά από κοινού με τους εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης τη Διδάκτωρ και μέλος ΕΔΙΠ του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών κα Τζαβάρα Αγγελική σε μια 3 ωρη ενδοσχολική επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης σχεδίου Δράσης Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας που εκπονείται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 από το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων για την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ενδυνάμωση του ιστολογίου – blog. Στην επιμόρφωση αυτή παρουσιάστηκε από την κα Τζαβάρα Αγγελική το πλαίσιο δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ιστολογίου, τα εργαλεία και οι δυνατότητες που παρέχει ο πίνακας ελέγχου για τη συγγραφή, ανάρτηση άρθρων, αλλά και τα δικαιώματα που δίνονται στους διαχειριστές, τους συντάκτες και τους αρθρογράφους του ιστολογίου.

1 τίτλο

Ευχαριστούμε θερμά την κα. Τζαβάρα Αγγελική για την παρουσίαση και την εποικοδομητική συζήτηση και το πολύτιμο υλικό οδηγιών που παραχώρησε στη σχολική μας μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί

Βασιλοπούλου Σπυριδούλα,

Κατσούλη Αικατερίνη

Συνεργατική διοργάνωση επιμορφωτικής εισήγησης των Νηπιαγωγείων Αγίας Θέκλης, Κεραμειών και Φαρακλάτων με τον «Απόπλου – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλληνίας και Ιθάκης»

Υλοποίηση παρουσίασης, στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε συνεργασία με τον ΑΠΟΠΛΟΥ – «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλληνίας και Ιθάκης» με θέμα τον «Εθισμό στο διαδίκτυο και σε κάθε λογής οθόνες».

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η παρουσίαση από τον ΑΠΟΠΛΟΥ – «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλληνίας και Ιθάκης» με θέμα τον «Εθισμό στο διαδίκτυο και σε κάθε λογής οθόνες», στα πλαίσια ενδοσχολικής επιμόρφωσης που πραγματοποίησαν συνεργατικάτα Νηπιαγωγεία Αγίας Θέκλης, Κεραμειών και Φαρακλάτων  με προσκεκλημένο τον Κοινωνιολόγο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλληνίας και Ιθάκης κο. Ναπολέων Φόρτο.

Ευχαριστούμε θερμά την κα. Φόρτο για την καθηλωτική παρουσίαση και την εποικοδομητική συζήτηση και τους γονείς των τριών Νηπιαγωγείων για τη συμμετοχή.

Οι εκπαιδευτικοί

Βασιλοπούλου Σπυριδούλα,

Κατσούλη Αικατερίνη