Ενημέρωση σχετικά με κορονοϊό 2019- nCOV

Παρακάτω επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 1861/29.01.2020 του ΕΟΔΥ, με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από τον νέο κορονοϊό 2019-nCOV στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες”, προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων).

 Λήψη αρχείου

Teachers 4 Europe 2019-2020

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας  έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε επιλεγεί για να συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το ερχόμενο διάστημα και θα συνεχιστεί και την ερχόμενη σχολική χρονιά (2020-2021).

Πρόκειται για ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση κι επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω της Έδρας Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Αναλυτικά οι εταίροι της Σύμπραξης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς-Ελλάδα, Συντονιστής του Έργου
  2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  3. Ελληνική Επιτροπή της UNESCO
  4. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Κύπρος
  5. Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover-Γερμανία
  6. UniversitateaBabeș – Bolyai – Ρουμανία
  7. St Margaret College, Μάλτα
  8. EURACTIV –Ηνωμένο Βασίλειο
  9. Learn to Change – Change to Learn[L2C] – Γαλλία

Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρόταση είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Μάλτα, και η Ρουμανία, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα δικά τους Δίκτυα “T4E”, αναβαθμίζοντας την καλή ελληνική πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των δικτύων θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα γίνει κύριος μοχλός ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιγξης των σχέσεων, της αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία, όπως και της έννοιας της αγοράς. Η αγορά, πρέπει να ξαναγίνει ο τόπος άσκησης του ελεύθερου διαλόγου αλλά και της ενεργούς συμμετοχής και της λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Η Αλληλεγγύη και η Συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών πρέπει να επικρατήσουν έναντι του Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, το “T4E” στοχεύει:

α) να υποστηρίξει τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τους οποίους τοποθετεί στο επίκεντρο μιας λειτουργούσας, αλληλέγγυας, δημοκρατίας
β) να προωθήσει τη γνώση για την ΕΕ, την ιστορία της, τη λειτουργία, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της,
γ) να προωθήσει την κατανόηση της συμμετοχής στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους τρόπους λήψης αποφάσεων
δ) να ενισχύσει την κατανόηση και την οικειοποίηση των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, εκτιμώντας τον δημοκρατικό πολιτισμό ως βασική αξία της ΕΕ με απώτερο σκοπό να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, «η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς και νόμους, τέτοια θεσμικά όργανα και νόμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη, εκτός αν στηρίζονται σε μια κουλτούρα της δημοκρατίας, δηλαδή στις δημοκρατικές αξίες και τις πρακτικές». Για τον λόγο αυτό, το Πρόγραμμα “T4E” στοχεύει στη δημιουργία διασυνοριακού, βιώσιμου και μακρόχρονου εκπαιδευτικού δικτύου, το οποίο θα προάγει τις κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες των μαθητών και θα προασπίζει τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την οικειοποίησή τους.

Ο πολυεθνικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας του Δικτύου, καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές και οργανωτικές δραστηριότητες, όπως η αντιστοίχιση σχολείων για την εκπόνηση κοινών Σχεδίων και η αλληλεπίδραση των μαθητών τους, θα προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των ατόμων με διαφορετικές εθνικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των στερεοτύπων και της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου. Κατά συνέπεια, το Δίκτυο “T4E” θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί, με γνώμονα τους μαθητές, μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα τονώσει τις δημοκρατικές αξίες όχι μόνο ως παιδαγωγική διαδικασία αλλά κυρίως ως τρόπος ζωής και κοσμοθεωρίας. Από:

https://erdic.unipi.gr/el/news/announcements/225-t4e-ka3

 

Ο τίτλος με τον οποίο θα συμμετέχει το σχολείο μας στο παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και οι ειδικότεροι στόχοι, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αλλά και η όλη πορεία της δράσης μας, θα αναρτώνται σταδιακά στη σελίδα αυτή.

Καλή μας αρχή!